chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Belangrijk:  Lees dit alvorens een aanvraag op te starten !!

  1) Voor welke ramp(en) kan ik een aanvraag indienen?

  Op dit ogenblik kan er voor volgende erkende algemene rampen een aanvraag worden ingediend tem 31 maart 2021.

  - De hagel tussen 1 juni en 27 juli 2019

  - De overvloedige regenval tussen 1 juni en 27 juli 2019

  - De rukwinden met lokaal karakter tussen 1 juni en 27 juli 2019

  Schade veroorzaakt door een andere ramp?

  Ga eerst na of de door u opgelopen schade wel degelijk in aanmerking komt voor een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds. Check daarom alvast volgende voorwaarden:

  - Is de algemene ramp erkend door de Vlaamse Regering?

  - Is het tijdstip waarop de schade zich heeft voorgedaan alsook de ligging van het beschadigd goed opgenomen in het erkenningsbesluit?

  - Is het erkenningsbesluit reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad?

  - Is de periode waarin de aanvraag kan worden ingediend nog lopende?

  Antwoord op bovenstaande vragen: zie ‘overzicht erkende rampen’ en ‘Rampen in onderzoek’ op onze beginpagina.

  2) Komt de schade waarvoor ik een schadevergoeding wil aanvragen WEL of NIET in aanmerking?

  Controleer hier of de opgelopen schade wel degelijk aanleiding geeft tot een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds.

  3) Hou rekening met een franchise van 500 euro voor schade aan private goederen.

  Zie hfdst 3 ‘Berekening van de vergoeding’ in onze  gebruikershandleiding

  E-loket

  Dien uw aanvraag in via het E-loket van het  Vlaams Rampenfonds. Zo bent u er zeker van dat uw aanvraag correct en volledig ingediend wordt.

  Afhankelijk van het type aanvraag zult u mogelijks volgende documenten moeten opladen: Eigendomsbewijzen of aankoopfacturen, huwelijks- of samenlevingscontract (bij privé-aanvraag), inschrijvingsbewijzen en gegevensfiches (bij voertuigen), gezinssamenstelling (bij privévoertuigen), verzekeringspolis en/of attesten van (niet-)tussenkomst (indien van toepassing). U kan hier een overzicht vinden per schadecategorie van de documenten die u moet toevoegen.

  Opstarten van het E-loket:

  Klik hieronder op de knop “Ga naar E-loket”

  - Indien de schade niet gebonden is aan een beroepsactiviteit meldt u zich aan als burger. In het andere geval moet u zich aanmelden als onderneming of organisatie.

  - Eenmaal aangemeld klikt u op de knop ‘Vraag een tegemoetkoming aan’.

  - Vervolgens doorloopt u 3 eenvoudige stappen:

  • Stap 1:   hier noteert u uw identiteit en contactgegevens zodat we weten wie u bent en waar we u kunnen bereiken.
  • Stap 2:   hier geeft u aan voor welke ramp u een aanvraag indient en de datum waarop u schade hebt geleden.
  • Stap 3:  hier noteert u de aard en de omvang van de schade.

  U kunt het formulier ten allen tijde opslaan met de knop “OPSLAAN” onderaan het formulier. U kunt dan op een later tijdstip uw aanvraag vervolledigen.

  Sommige velden zijn verplicht in te vullen. Deze velden zijn aangeduid met een sterretje (*). Indien u ongeldige informatie ingeeft, wordt een rode foutboodschap weergegeven. Wanneer u alle verplichte velden geldig hebt ingevuld, wordt de knop "INDIENEN" beschikbaar onderaan het formulier.

  Na het indienen krijgt u een definitief dossiernummer toegekend (vorm: VRF-18-A-****). U kunt tevens een overzicht van uw aanvraag downloaden.
  Indien u verkiest de aanvraag via papier in te dienen klik dan hier om de nodige documenten te downloaden.  Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken - Vlaams Rampenfonds

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 (bus 100)
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  +322 553 50 10
  E-mail
  Website