chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  • Algemeen Formulier: omvat algemene inlichtingen en dient steeds bij de aanvraag te worden toegevoegd. 

  Vervolgens naargelang het type schade (enkel toevoegen indien van toepassing):

  Hulpdocumenten:

  Samenvattende lijst van de desgevallend bij te voegen documenten per schadecategorie

  Gegevensfiche voertuig: gebruik dit formulier indien u een aanvraag indient voor een beschadigd voertuig

  Om geldig te zijn, dient uw dossier het volgende te bevatten: de nodige ingevulde formulieren, alle gevraagde bijlagen, eventueel foto's, kostenramingen en facturen. Dit alles dient u zelf te versturen, (bij voorkeur) met een aangetekend schrijven, naar het Vlaams Rampenfonds.