chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Samenvattende lijst van de nodige documenten

  Raadpleeg onze gebruikershandleiding om meer info over welke documenten bij uw aanvraag moeten worden toegevoegd. De documenten zijn hieronder gerangschikt per schadecategorie.
  Bij uw digitale aanvraag dient u deze documenten te uploaden. Zorg ervoor dat u een (ingescande) digitale versie ervan hebt; bij voorkeur in word/pdf (brieven, polissen,...) en jpg-formaat (foto's).

  A: GEBOUWEN/CONSTRUCTIES Indien niet in eigen bezit, te verkrijgen bij:
  * Kopie van het huwelijks- of samenlevingscontract (burgers) Notaris
  * Attest van het registratiekantoor, waaruit blijkt dat u op het ogenblik van de ramp eigenaar, erfpachter of opstalhouder was FOD Financiën, Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen
  * Kopie van de verzekeringspolis Verzekeringsmaatschappij
  * Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst Verzekeringsmaatschappij
  * Verslag van privé-expert
  * Bewijsstukken van de geleden schade (foto's, facturen,…)
  B1:  INBOEDEL Indien niet in eigen bezit, te verkrijgen bij:
  * Kopie van de verzekeringspolis Verzekeringsmaatschappij
  * Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst Verzekeringsmaatschappij
  * Bewijsstukken van de geleden schade (foto's, facturen,…)
  B2: MOTORVOERTUIGEN voor privé gebruik Indien niet in eigen bezit, te verkrijgen bij:
  * Attest van gezinssamenstelling Gemeentebestuur
  * Kopie van het inschrijvingsbewijs FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst Inschrijvingen Voertuigen
  * Kopie van het verzekeringsbewijs Verzekeringsmaatschappij
  * Attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst Verzekeringsmaatschappij
  * Aankoopfactuur van het voertuig
  * Gegevensfiche met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade per beschadigd voertuig. download deze fiche via deze link
  * Bewijsstukken van de geleden schade (foto's, facturen,…)
  C1: "ROERENDE GOEDEREN VOOR BEROEPSACTIVITEITEN
  (met uitzondering van de landbouw en voertuigen) "
  Indien niet in eigen bezit, te verkrijgen bij:
  * Kopie van de verzekeringspolis Verzekeringsmaatschappij
  * Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst Verzekeringsmaatschappij
  * Verslag van privé-expert
  * Bewijsstukken van de geleden schade (foto's, facturen,…)
  C2: BEDRIJFSVOERTUIGEN / LANDBOUWVOERTUIGEN Indien niet in eigen bezit, te verkrijgen bij:
  * Kopie van het inschrijvingsbewijs FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst Inschrijvingen Voertuigen
  * Kopie van het verzekeringsbewijs Verzekeringsmaatschappij
  * Attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst Verzekeringsmaatschappij
  * Aankoopfactuur van het voertuig
  * Gegevensfiche met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade per beschadigd voertuig. download deze fiche via deze link
  * Bewijsstukken van de geleden schade (foto's, facturen,…)
  D1: LANDBOUW: akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt Indien niet in eigen bezit, te verkrijgen bij:
  * Proces-verbaal van de gemeentelijke landbouwcommissie Departement Landbouw en Visserij
  * Formulier van de oppervlakte-aangifte (verzamelstaat) Departement Landbouw en Visserij
  * Kopie van de verzekeringspolis Verzekeringsmaatschappij
  * Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst Verzekeringsmaatschappij
  * Verslag van privé-expert
  * Bewijsstukken van de geleden schade (teeltcontract, pachtovereenkomst, foto's, facturen,…)
  D2: LANDBOUWVOERTUIGEN Indien niet in eigen bezit, te verkrijgen bij:
  * Kopie van het inschrijvingsbewijs FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst Inschrijvingen Voertuigen
  * Kopie van het verzekeringsbewijs Verzekeringsmaatschappij
  * Attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst Verzekeringsmaatschappij
  * Aankoopfactuur van het voertuig
  * Gegevensfiche met een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade per beschadigd voertuig. download deze fiche via deze link
  * Bewijsstukken van de geleden schade (foto's, facturen,…)
  E: GRONDEN aangewend voor beroepsdoeleinden en BOSAANPLANTINGEN Indien niet in eigen bezit, te verkrijgen bij:
  * Attest van het registratiekantoor, waaruit blijkt dat u op het ogenblik van de ramp eigenaar, erfpachter of opstalhouder was FOD Financiën, Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen
  * Kadastraal plan waarop de ligging van de percelen is aangeduid FOD Financiën, Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen
  * Plan van het Nationaal Geografisch Instituut waarop de ligging van de percelen is aangeduid (te gebruiken in geval van bosaanplantingen) Nationaal Geografisch Instituut
  * Kopie van de verzekeringspolis Verzekeringsmaatschappij
  * Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst Verzekeringsmaatschappij
  * Verslag van privé-expert
  * Bewijsstukken van de geleden schade (foto's, facturen,…)

  Contact

  Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken- Vlaams Rampenfonds

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 (bus 100)
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  +322 553 50 10
  E-mail
  Website