chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beheers- en samenwerkingsovereenkomst

  Beheersovereenkomst

  De beheersovereenkomsten werden zoals aangekondigd in het  Regeerakkoord 2014 - 2019  op 31 maart 2015 afgeschaft (uitz. VRT en De Lijn) en vervangen door jaarlijkse ondernemingsplannen met een meerjarige component. Lees meer in de nota  'Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019' .

  Deze beheersovereenkomsten werden afgesloten met de intern verzelfstandigde agentschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid (IVA) of publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA). Het was een overeenkomst van bepaalde duur die de wederzijdse verplichtingen regelde tussen de politieke overheid (de functioneel bevoegde minister(s) namens de Vlaamse Regering) en de ambtelijke uitvoerders (de administrateur-generaal van een intern verzelfstandigd agentschap of de Raad van Bestuur bij een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap). De beheersovereenkomst was een sturings- en opvolgingsinstrument gericht op een doelmatige uitvoering, dienstverlening, opvolging en evaluatie.

  Raadpleeg het overzicht van de beheersovereenkomsten per beleidsdomein

  Samenwerkingsovereenkomst

  Het sturingsinstrument bij de privaatrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandige agentschappen (EVA’s) wordt een samenwerkingsovereenkomst genoemd (art. 31 van het kaderdecreet).

  De bevoegde minister sluit met het agentschap een samenwerkingsovereenkomst af over de krachtlijnen van de beleidsuitvoering. Het gaat om een overeenkomst van samenwerking rond (in  voorkomend  geval) de aanwending van personeel, middelen en infrastructuur.

  De privaatrechtelijk vormgegeven EVA’s staan op een grotere afstand van het beleid, waardoor er ook meer ruimte is in de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst.

  De samenwerkingsovereenkomsten volgen een (eigen) aangepaste looptijd.

  Raadpleeg het overzicht van de samenwerkingsovereenkomsten per beleidsdomein

  naar boven

  Regelgeving

  Instrumenten

  Toolbox strategieformulering: deze toolbox bevat meer informatie over het bepalen van de missie en visie, het formuleren van strategische en operationele doelstellingen en het ontwikkelen van indicatoren.

  Dienstverlening

  Entiteiten kunnen beroep doen op ondersteuning voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. De ondersteuning wordt aangeboden door het Departement Bestuurszaken (DBZ) en het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO).

  Voor ondersteuning m.b.t. de beheersinstrumenten kunnen entiteiten in de eerste plaats een beroep doen op het team Advies van AgO. Het ondersteuningsaanbod van AgO bestaat uit adviesverlening en begeleiding op vraag aan het lijnmanagement. 

  Het (tweedelijns)ondersteuningsaanbod van het Departement Bestuurszaken bestaat uit:

  • De algemene kennisopbouw over de theorie en praktijk van overeenkomsten, benchmarking en kennisdeling.
  • De algemene ondersteuning voor het opstellen van overeenkomsten zoals de redactie van sjablonen en handleidingen.

  Contact

  Dieter Vanhee
  Departement Kanselarij en Bestuur
  Ondersteuning Center of Government
  Dieter.vanhee@kb.vlaanderen.be