chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord 2019

  Wat is de bijdrage van de administratie aan het regeerakkoord?

  Na de verkiezingen gaat een formateur aan de slag om een nieuwe regering te vormen. De onderhandelingen over het nieuwe regeerakkoord gaan van start: waarop zal de regering de komende vijf jaar inzetten?  

  De Vlaamse administratie heeft heel wat kennis en expertise in huis die de politici kunnen gebruiken in hun onderhandelingen. Daarom geeft de administratie de dag na de verkiezingen een  'bijdrage aan het regeerakkoord' aan de formateur: een politiek neutraal werkstuk met inspiratie en onderbouwing voor verschillende mogelijke beleidskeuzes.

  Hoe ziet de bijdrage eruit?

  De bijdrage aan het regeerakkoord 2019 zal acht thema's tellen. De eerste zeven thema's volgen de zeven transitieprioriteiten van de toekomstvisie Visie 2050

  Het achtste thema is de rol van de Vlaamse overheid. Het bouwt voort op het witboek Open en wendbare overheid.

  In elk thema zullen verschillende beleidsopties worden besproken, met hun budgettaire implicaties.

  Drie grote maatschappelijke uitdagingen lopen als een rode draad door alle thema's: klimaatverandering, digitalisering en ongelijkheid.

  Wanneer is de bijdrage klaar?

  De bijdrage wordt overhandigd aan de formateur op de dag na de verkiezingen, in mei 2019. Ze wordt ook online geplaatst voor iedereen die geïnteresseerd is. 

  Hoe wordt de bijdrage gemaakt?

  Het is het werk van heel veel mensen in de administratie die hun kennis en krachten bundelen.

  Het inhoudelijke denk- en schrijfwerk gebeurt in acht schrijfgroepen:  één per thema. De schrijfgroepen krijgen richtlijnen mee, zodat de bijdrage een coherent geheel wordt. Een redactieteam bewaakt de helderheid van de tekst. Enkele collega's helpen de schrijfgroepen met hun vragen over de drie grote maatschappelijke uitdagingen. 

  De schrijfgroepen en alle geïnteresseerde leidend ambtenaren komen samen op vier denkdagen.

  • Inspiratie (24 januari 2018): Drie externe deskundigen daagden de leden van de schrijfgroepen uit: Matthias Bienstman over klimaatverandering, Bea Cantillon over ongelijkheid en Bruno Segers over digitalisering. Daarna bogen de deelnemers zich in drie workshops over de acht thema's. Medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen de presentaties van de eerste denkdag hier bekijken.
  • Discussie en afstemming (7 mei 2018): Discussie over de eerste resultaten, afstemming tussen de verschillende hoofdstukken.
  • Tussentijdse resultaten (22 oktober 2018): Discussie over de ontwerpteksten, feedback, verdere afstemming.
  • Finale validatie (21 januari 2019): Laatste discussie over de teksten. De eindtekst zal gevalideerd worden door het Voorzitterscollege.

  Een projectteam zorgt ervoor dat het hele project goed verloopt en ziet toe op de inhoudelijke coherentie. Het bestaat uit een kernteam van het Departement Kanselarij en Bestuur en een vertegenwoordiger per beleidsdomein. De transitiemanagers en de coördinator van het witboek Open en wendbare overheid worden nauw bij het project betrokken.  

  Bij wie kan je terecht voor meer informatie?

  De leden van het kernteam:

  De vertegenwoordiger van jouw beleidsdomein: