chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De beleids-, beheers-, begrotings- en HRM-cyclus

  Planning en rapportering binnen de Vlaamse overheid

  De ministers van de Vlaamse Regering bepalen wat ze willen realiseren, ze bepalen met andere woorden hun beleid. Vervolgens maken ze afspraken met leidend ambtenaren over het beheer van de overheidsorganisaties waarvoor ze bevoegd zijn. Deze afspraken kunnen enerzijds gaan over de bijdrage die ze van elke overheidsorganisatie verwachten om hun beleid te realiseren, en anderzijds over de manier waarop deze overheidsorganisaties zichzelf moeten organiseren om daartoe in staat te zijn (financiële middelen, personeel, ICT, gebouwen, …). Uiteraard kost het geld om zaken te verwezenlijken. De Vlaamse Regering maakt jaarlijks een schatting van de ontvangsten die ze het komende jaar wil innen en de uitgaven die ze wil doen. Dit gebeurt in de vorm van een begroting. Pas wanneer het Vlaams Parlement de begroting van de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd, mag de Vlaamse Regering de geplande inkomsten daadwerkelijk innen en de uitgaven daadwerkelijk doen. Er worden dus doelstellingen bepaald, overheidsorganisaties aangesteld om deze te realiseren en geld voorzien om alles te bekostigen. Uiteraard zijn er ook mensen nodig om het geplande beleid te realiseren, want zonder hen blijven de doelstellingen van de Vlaamse Regering dode letter. De personeelsleden van de Vlaamse overheid moeten gemotiveerd en competent zijn. Het plannen, ontwikkelen, evalueren en waarderen van personeelsleden zijn onderdelen van HR-management.

  Vier cycli: de beleids-, beheers-, begrotings- en HR-cyclus

  Er zijn vier cycli: de beleids-, beheers-, begrotings- en HR-cyclus. Hoewel de vier cycli nauw met elkaar verbonden zijn en fundamenteel met elkaar interageren, zijn ze slechts in beperkte mate op elkaar afgestemd. Elke cyclus verloopt volgens een eigen timing en heeft zijn eigen plannings- en rapporteringsdocumenten.

  Cyclus Meerdere jaren Jaarlijks
  Beleidscyclus
  • Regeerakkoord
  • Beleidsnota’s
  • Beleidsbrieven
  Beheerscyclus
  • Samenwerkings-overeenkomsten
   • Ondernemingsplannen (met meerjarige component)
   • Uitvoeringsrapporteringen (zo veel als mogelijk geïntegreerd in de ondernemingsplannen)
   Begrotingscyclus
   • Begroting
   • Meerjarenraming (jaarlijkse aanvulling)
   • Begrotingsaanpassing
   • Jaarrekeningen
   HR-cyclus
   • Mandaatevaluaties
   • Personeelsplannen
   • Planningen en evaluaties van zowel topambtenaren als personeelsleden

   Lees meer over