chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Overzicht ondernemingsplannen 2015 - 2019

  Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (KB) 

  Departement Kanselarij en Bestuur, Departement Informatie VlaanderenAgentschap Overheidspersoneel, Het Facilitair Bedrijf, Agentschap Binnenlands BestuurAgentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, Audit Vlaanderen

  Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB)

  Departement Financiën en BegrotingVlaamse Belastingdienst

  Beleidsdomein internationaal Vlaanderen (iV) 

  Departement internationaal VlaanderenVlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

  Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)

  Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Agentschap OndernemenAgentschap voor Innovatie door Wetenschap en TechnologieAgentschap Plantentuin Meise

  Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV)

  Departement Onderwijs en VormingAgentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en studietoelagenAgentschap voor Infrastructuur in het OnderwijsAgentschap voor Onderwijsdiensten

  Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 

  Departement Welzijn, Volksgezondheid en GezinZorg en Gezondheid, Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, Vlaams Agentschap voor Personen met een HandicapOPZC Rekem

  Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)

  Departement Cultuur, Jeugd, Sport en MediaBLOSOVlaamse Regulator voor de Media

  Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)

  Departement Werk en Sociale EconomieSyntra VlaanderenVlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

  Beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV)

  Departement Landbouw en VisserijInstituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

  Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

  Departement Leefmilieu, Natuur en EnergieInstituut voor Natuur- en BosonderzoekVlaamse Regulator van de Elektriciteits- en GasmarktOpenbare Vlaamse AfvalstoffenmaatschappijVlaamse Milieumaatschappij, Vlaams Energieagentschap, Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij

  Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

  Departement Mobiliteit en Openbare WerkenDe Scheepvaart nv, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Waterwegen en Zeekanaal

  Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO)

  Ruimte VlaanderenAgentschap Wonen-Vlaanderen, Onroerend ErfgoedVlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen