chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Publicaties

  Het auditverslag van het Rekenhof

  In 2009 heeft het Rekenhof het functioneren van het rapporteringsproces m.b.t. de uitvoering van de beheersovereenkomsten onderzocht. De beheersovereenkomsten van zes agentschappen werden samen met de uitvoeringsrapporteringen van 2008 op dezelfde manier onderzocht.

  De belangrijkste bevindingen uit het rapport van het Rekenhof werden op een rij gezet. De bevindingen zijn niet te veralgemenen naar de niet-onderzochte agentschappen. Toch signaleert het overzicht enkele aandachtspunten voor de nieuwe beheersovereenkomsten 2011-2015:

  De onderzochte beheersovereenkomsten garanderen niet dat de agentschappen in hun uitvoeringsrapportering de vereiste informatie geven. De  organisatiedoelstellingen zijn vaak onvoldoende SMART geformuleerd. De rapporteringen zijn bovendien vaak te beschrijvend. Daarnaast concludeert het Rekenhof dat de ministers de beheersovereenkomst en uitvoeringsrapportering nauwelijks als aansturings- en opvolgingsinstrument gebruiken.

  Om de aansturing van de beheersovereenkomsten op hoofdlijnen en op afstand te verbeteren, moet de kwaliteit ervan verhogen, stelt het Rekenhof. De materies die zich niet lenen tot aansturing en opvolging worden beter niet geregeld via de beheersovereenkomst. Voorbeelden zijn:

  • De rol en de verantwoordelijkheid van het agentschap is beperkt.
  • Materies waarvoor direct overleg een geschikter opvolgings- en aansturingsinstrument is. 

  Kwaliteit van de beheersovereenkomst

  • Alle beheersovereenkomsten volgen op hoofdlijnen de uniforme structuur die de Vlaamse Regering voor de beheersovereenkomsten heeft opgesteld. De beheersovereenkomsten hernemen ook allemaal de generieke bepalingen voor horizontaal beleid, maar operationaliseren de bepalingen voor het horizontaal beleid onvoldoende in de onderzochte agentschappen.
  • De meeste  organisatiedoelstellingen uit  elke  beheersovereenkomst -  zeker  de minder uitvoeringsgerichte  doelstellingen - zijn  onvoldoende  specifiek, meetbaar  of tijdsgebonden geformuleerd. Vaak ontbreken geschikte  indicatoren  met    bijhorende streefwaarden en nulmeting.
  • Elke  beheersovereenkomst  bevat   wel  enkele   organisatiedoelstellingen waaraan het agentschap  weinig   of   niets   kan   bijdragen.  Voor   de   doelstellingen  kan   de beheersovereenkomst dan ook geen aansturingsinstrument zijn.
  • Geen  enkele  beheersovereenkomst maakt een duidelijke koppeling tussen  de organisatiedoelstellingen en de meerjarenbegroting.
  • Het   Vlaams   Parlement  kan   de   coherentie  tussen   de   beleidsdocumenten van  de minister en de ontwerpen van beheersovereenkomst beoordelen.

  Kwaliteit van de uitvoeringsrapportering

  • Enkele   agentschappen  integreren  hun   beheersovereenkomst  sterk   in   hun   interne werking, naast de periodieke opvolging van de uitvoering van de beheersovereenkomst.
  • De  meeste   agentschappen rapporteren  descriptief  en  uitgebreid. De  rapportering  is veelal    niet   meer   dan   een   aanzet   tot   zelfevaluatie.  De   betrachting  van   een   beknopte rapportering van de kengetallen in  een  tijdsperspectief met  een summiere toelichting is nog niet  bereikt.
  • Slechts   één  uitvoeringsrapport  legt   een  verband  tussen   de  realisaties  en  de ingezette middelen.
  • Departementen en  beleidsraden spelen  slechts  uitzonderlijk hun  rol  bij de  opvolging en evaluatie van de uitvoeringsrapportering.
  • De betrokken ministers hebben de uitvoeringsrapportering niet geëvalueerd en hebben er evenmin een gesprek over gehad met de leidend ambtenaren van het agentschap.

  naar boven