chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Rondetafels

  Om op een participatieve manier alle entiteiten van de Vlaamse overheid te betrekken, worden op geregelde tijdstippen ronde tafels georganiseerd. Zo wordt vermeden dat het project enkel binnen de opgestarte werkgroepen ( ) wordt uitgewerkt. Tijdens de ronde tafels wordt het gerealiseerde werk voorgelegd aan een ruime groep van personeelsleden van de Vlaamse overheid en wordt de feedback meegenomen in het vervolgtraject van het project.

  Ronde tafel 8 - 23 oktober 2017: naar een meer resultaatgerichte overheid - inspiratie en dialoog

  Hoe kan een meer geïntegreerde planning, monitoring en rapportering nog beter ingezet worden om dit te bewerkstelligen? Welke organisatie(cultuur) is hiervoor aangewezen en hoe kan veranderingsmanagement daarin ondersteunen?

             

  Programma Ronde Tafel 8 Doelstellingenmanagement

  De presentatie over de Corporate Support Office van Colruyt zal op hun vraag niet gedeeld worden.

  Ronde tafel 7 - 28 april 2016: Kick-off Prestatiebegroting

  Op 17 maart keurde het voorzitterscollege de nota prestatiebegroting goed, een gezamenlijk initiatief van het Departement Financiën en Begroting en het projectteam doelstellingenmanagement. Het opzet is om beleidsinhoud en beleidsdoelstellingen duidelijker en transparanter te koppelen aan de begroting en klaar te zijn met de nieuwe aanpak en stroomlijning van beleidsdocumenten tegen de start van de volgende legislatuur. De leden van het SOFI, de klankbordgroep doelstellingenmanagement, de deelnemers aan de ronde tafel van 16 juni 2015 en anderen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze nota.

  De nota bevat de visie van de Vlaamse overheid op prestatiebegroting, knelpunten die de realisatie van deze visie bemoeilijken en voorgestelde oplossingen om deze knelpunten aan te pakken. De nota geeft ook het proces en het verder vervolgtraject aan.Een eerste belangrijke stap is het maken van een ‘inhoudelijke oefening’. Wat dit concreet betekent, wat er verwacht wordt, hoe kan aangepakt kan worden, welke ondersteuning er voorzien zal worden, wat de timing is, … zijn vragen die we zullen beantwoorden op 28 april tijdens onze startvergadering.

  Presentatie startmeeting Prestatiebegroting

   

                      

  Ronde tafel 6 - 16 juni 2015

  • Doelstellingenmanagement: stand van zaken
  • Ter inspiratie: historiek en buitenlandse ervaringen
  • Naar een prestatiebegroting in Vlaanderen

  Bekijk de presentatie

  Fiche 1: doelstellingen inhoudelijke kapstok
  Fiche 2: indicatoren
  Fiche 3: timing cycli
  Fiche 4: implementatie prestatiebegroting

  Ronde tafel 5 -11 mei 2015

  • Doelstellingenmanagement: stand van zaken
  • Releasekalender TRAJECT
  • Afspraken opvolging beleidsnota
  • Interactief: ervaringsdeling rond gebruik van TRAJECT & Stel je vraag aan de expert

  Bekijk de presentatie

  Ronde tafel 4 - 5 februari 2015

  Tijdens de ronde tafel van 5 februari werd(en):

  • er verder ingegaan op de praktische aanpak van de uitrol van TRAJECT binnen de entiteit;
  • er ruimte geboden voor concrete afstemming per beleidsdomein;
  • een aantal vragen beantwoord die werden bezorgd aan het projectteam.

  Hieronder vindt u de presentatie van de ronde tafel samen met de flowcharts en de ondersteunende vragen:

  Infosessie aanspreekpunten - 12 januari 2015

  Bekijk hier de presentatie van de infosessie voor de aanspreekpunten doelstellingenmanagement op 12 januari.

  Ronde tafel 3 - 23 oktober 2014

  Tijdens de derde ronde tafel werd uitgelegd aan de vaste aanspreekpunten van de enteiteiten wat de opzet is van het project (stand van zaken en de verdere stappen) en wat er concreet van hen wordt verwacht als aanspreekpunt.

  Bekijk de presentatie .

  Ronde tafel 2 - 17 juni 2014

  Op de tweede ronde tafel werden een 80-tal geïnteresseerde collega’s ontvangen. De nieuwe stappen die gezet werden, werden toegelicht door het projectteam. Daarnaast werd er ingezoomd op de richtlijnen voor de opmaak van beleidsdocumenten en de stand van zaken en vervolgstappen met betrekking tot de technische oplossing. Vervolgens werd ingegaan op de mogelijkheden van de monitoringstool en hoe deze tool er voor de Vlaamse overheid zou kunnen uitzien. Daarnaast gingen de deelnemers aan de slag in verschillende werksessies: er werd input gevraagd op basis waarvan de functionele analyse kon bijgestuurd en verfijnd worden. 

  Hier vindt u de presentaties van de tweede ronde tafel terug, alsook de antwoorden op de vragen die gesteld werden via de vragenkaarten.

   Ronde tafel 1 - 13 maart 2014 

   Tijdens de eerste ronde tafel werd het project doelstellingenmanagement toegelicht aan een 70-tal collega's. Er werd een overzicht gegeven van de tussentijdse resultaten met betrekking tot de taxonomie om daarna in discussie te gaan in kleine werkgroepen. Heel wat feedback en tips werden verzameld om verder mee aan de slag te gaan.

   Bekijk:

   (Enkel toegankelijk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid)