chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hoe gebruikt u de toolboxen?

  De toolboxen zijn algemeen bruikbaar. MAAR: uw organisatie heeft natuurlijk specifieke behoeftes, een eigen context en organisatiecultuur. Pas de inhoud van deze toolbox dus zeker aan op maat van uw organisatie.

  • Tailoring: pas termen of methodes aan naar wat in uw organisatie gebruikelijk is
  • Embedding: naargelang de aard van het project, wat er al is, naargelang de maturiteit… kunnen sommige extra stappen nodig zijn of net achterwege blijven.

  Maak uw eigen weg doorheen de toolbox. Knip en plak – pas aan volgens uw behoeftes.

  • Doorheen de toolbox gebruikt u wat u op dat moment nodig hebt voor uw vraag.

  Intellectuele eigendomsrechten

  U hebt het recht om de informatie uit de toolboxen te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.

  Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met communicatie.ago@bz.vlaanderen.be. De Vlaamse overheid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.