chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Informatie in het organisatieregister

  In het organisatieregister wordt heel wat informatie beheerd m.b.t. publieke organisaties en organisaties die een relatie hebben tot de publieke sector.

  Op de onderliggende pagina's geven we meer inzicht in

  • welke informatie dit zoal is
  • wie deze informatie beheert

  We delen dit hierbij in in grote 'informatietypes'. Meer uitleg hierover vindt u onderaan deze pagina.

  Dit overzicht is dus een uitdieping/uitbreiding van het OSLO-datamodel dat al een aantal concepten definieert en standaardiseert rond het domein Organisatie.

  In het register onderscheiden we twee grote domeinen :

  1. Organisaties krijg je als mensen zich groeperen om een welbepaald gezamenlijk na te streven waarbij de organisatie als een zelfstandige éénheid kan handelen. Typisch kent een organisatie een continue werking, kan die rechtspersoonlijkheid of juridische autonomie bezitten en kan je ermee in contact treden. Binnen de organisatie heb je naast de kerndoelstellingen normaal ook een bepaalde mate van ondersteunende en sturende processen.
   Vbn. zijn ondernemingen, overheidsagentschappen, departementen of afdelingen binnen een organisatie, ...
  2. Organen ontstaan net als organisaties wanneer mensen zich groeperen met een specifiek doel voor ogen. Anders dan organisaties echter is bij organen quasi enkel de concrete kerndoelstelling aanwezig naast een heel beperkte administratieve ondersteuning. Het gaat typisch over mensen - experten - die samenkomen om standpunten in te nemen en om tot een compromis te komen.
   Vbn. zijn raden van bestuur, adviescommissies, comités, directieraden, ...

  Per domein onderscheiden we volgende types van informatie die beheerd worden in het organisatieregister : 

  Organisaties Organen
  Identificerende info
  • Benamingen
  • Identificator
  • Levensloop (begin- en einddatum)
  • Sleutels
  • Relaties tot andere organisaties
  • Toepassingsgebieden
  • Historiek
  • Benamingen
  • Identificator
  • Levensloop (begin- en einddatum)
  • Toepassingsgebieden
  • Relatie tot organisatie
  • Toepassingsgebieden
  Beschrijvende info
  • Omschrijving
  • Contactinformatie
  • Functies & hoedanigheden
  • Classificaties
  • Openingsuren
  • Omschrijving
  • Contactinformatie
  • Posten & Mandaten
  • Classificaties
  Geografische info
  • Locatie (adres)
  • Gebouw
  • -

  Via onderstaande links kan u meer uitleg vinden over de betekenis en de bijhouding van al deze informatie.

  Tenslotte : typisch aan zo'n register is dat 

  1. elk object aan zich in functie staat van tijd (dus bvb. een adres of een telefoonnummer op zichzelf kent een begin en een eind)
  2. de relatie tussen objecten is zelf ook onderhavig aan de tijd (dus bvb. dit emailadres is vandaag toegekend aan deze organisatie, maar zal vanaf morgen toegekend zijn aan een andere organisatie)

  Om die reden zal u in het register quasi overal het concept van tijd terugvinden.