chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Lexicon Wegwijs Vlaamse overheid

  We komen vaak termen en 'gemeenwoorden' tegen waar iedereen zich het zijne bij voorstelt.
  In dit lexicon leggen we een aantal van die termen verder uit opdat we elkaar beter kunnen begrijpen.

  Komt u termen tegen die op het eerste zicht niet zo duidelijk zijn, geef dan zeker een seintje naar wegwijs@vlaanderen.be. Dan zorgen we ervoor dat deze lijst uitgebreid wordt. 

  Bestuursdocumenten

  De drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een instantie beschikt.

  Communicatieambtenaar

  Cfr. het Decreet Openbaarheid van Bestuur, art. 31,  is er slechts één communicatieambtenaar per departement of agentschap. Hij of zij is het officiële aanspreekpunt voor de communicatie van zijn of haar entiteit en zorgt ervoor dat de communicatie met burgers, bedrijven en verenigingen over beleid, regelgeving en dienstverlening goed verloopt.

  Organisatiesregister

  De officiële benaming van het register waarin eenheden van de Vlaamse publieke sector uniek geïdentificeerd worden. Roepnaam : Wegwijs Organisatie.

  Toepassingsgebied

  Het domein waarop een bepaalde regelgeving van toepassing is. In de context van Wegwijs gaat dit over lijsten van organisatie-éénheden die expliciet onder een bepaalde regelgeving ressorteren. Specifiek is dat de onderlinge structuur van de organisaties kan variëren naargelang het toepassingsgebied.

  Functie

  Duidt op de formele verbintenis (meestal in de vorm van een aanstellingsbesluit of een tewerkstellingscontract) tussen een persoon en een organisatie. Hoewel uitzonderlijk kan een persoon meer dan één functie opnemen.

  Hoedanigheid

  Het ‘petje’ dat een persoon kan opzetten binnen een organisatie. Dit kan losstaan van de functie of kan net door die functie bestaan. Een persoon kan legio hoedanigheden hebben (leidinggevende, topkader, …). Wordt soms ook wel met ‘rol’ aangeduid (cfr. OSLO noemen we dit ‘hoedanigheid’).

  Mandaat

  Een speciale opdracht van tijdelijke aard die een persoon (al dan niet uit zijn/haar functie) bekleedt. Moet formeel bekrachtigd zijn. Bvb. regeringscommissaris, secretaris-generaal, afdelingshoofd, …

  Organisatie

  Op het moment dat één of meer perso(o)n(en) beslissen om (in de publieke sfeer) een aantal activiteiten op gestructureerde wijze uit te voeren, kunnen we spreken van een 'organisatie'. In de praktijk spreken we dan zeer snel over bvb. een feitelijke vereniging. Op het niveau van organisatie capteren we een minimale set aan informatie (bvb. naam, begin- en einddatum, identificator).

  Publieke Organisatie

  Wordt de 'organisatie' door een wet, decreet of andere regelgeving benoemd als een deel van de publieke sector (bvb. door te stellen dat de organisatie bestaat voor een publieke finaliteit (zoals publieke dienstverlening)), dan wordt het ook een 'publieke organisatie'. De 'publieke sector' is de groepering van alle 'publieke organisaties'. De 'overheid' moet gezien worden als een deelverzameling van de 'publieke sector'.

  Onderneming

  Een 'onderneming' is een ander specifiek type van 'organisatie', nl. de organisatie met een rechtspersoonlijkheid. Een onderneming kan perfect ook een publieke organisatie zijn, maar er zijn publieke organisaties die geen onderneming zijn.