chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Rapporten op maat

  Naast de 'kant-en-klare' rapporten over de top- en middenkaderfuncties, de communicatiefuncties, de adres- en contactgegevens en de toepassingsgebieden binnen de Vlaamse overheid, kunt u gemakkelijk zelf een rapport op maat samenstellen via de BI-tool. 

  Rapport over de entiteiten binnen de Vlaamse overheid (het N-niveau)

  (departementen, agentschappen, strategische adviesraden, instellingen van openbaar nut, eigen vermogens, vzw's, DAB’s, etc.)

  1. Kiest u voor een rapport op entiteitsniveau, dan krijgt u standaard vier velden aangeboden: nl. het beleidsdomein, de naam van de entiteit, de afkorting van de entiteit en de entiteitsvorm.
  2. Die velden kan u vervolgens naar wens aanvullen met bijkomende organisatiegegevens: gebouw, adres, telefoon, fax, website, naam en/of functie en/of e-mail leidend ambtenaar, naam en/of e-mail communicatieambtenaar, naam en/of e-mail woordvoerder, Vlimperssleutel en KBO-nummer.
  3. Na het selecteren van de gewenste velden, krijgt u de kans om ook een specifiek toepassingsgebied aan te geven: Diensten van de Vlaamse overheid, Vlaamse deelstaatoverheid (ESR), Beter Bestuurlijk Beleid, 13 ministeries, Sectorcomité XVIII, Sectoraal akkoord, Besparingsronde, Emancipatiezaken, Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en BeschermingAudit Vlaanderen, Integriteit, Vlimpers, ICT-contract, Overheidsopdrachten of Rekenhof. Het selecteren van een toepassingsgebied is evenwel niet verplicht. U kan ook gewoon alle entiteiten opvragen die in de Wegwijs-databank zijn opgenomen.

  Stel uw rapport samen:

  Entiteiten binnen de Vlaamse overheid (het N-niveau)

  Rapport over de afdelingen binnen de Diensten van de Vlaamse overheid (het N-1 niveau)

  1. Kiest u in de BI-tool voor een rapport op afdelingsniveau, dan krijgt u standaard vijf velden aangeboden: nl. het beleidsdomein, de naam van de entiteit, de afkorting van de entiteit, de naam van de afdeling en de entiteitsvorm.
  2. Die velden kan u vervolgens naar wens aanvullen met bijkomende organisatiegegevens: gebouw, adres, telefoon, fax, website, naam en/of functie en/of e-mail leidinggevende, naam en/of e-mail communicatieverantwoordelijke en Vlimperssleutel.
  3. Het toepassingsgebied is in dit rapport steeds beperkt tot de Diensten van de Vlaamse overheid.

  Stel uw rapport samen:

  Afdelingen binnen de Diensten van de Vlaamse overheid (het N-1 niveau)

  Rapport over de entiteiten én subentiteiten binnen de Vlaamse overheid

  Dit is een gecombineerd rapport waarin u een erg uitgebreid overzicht krijgt van alle entiteiten en subentiteiten (afdelingen, diensten, cellen) binnen de Vlaamse overheid, voor zover ze uiteraard geregistreerd zijn in de Wegwijs-databank.

  Via de BI-tool kan u zelf aanvinken welke organisatiegegevens u in uw rapport wenst op te nemen.

  Stel uw rapport samen:

  Entiteiten en subentiteiten binnen de Vlaamse overheid

  naar boven

  Meer weten over deze rapporten?

  • Voor het actueel houden van de organisatiegegevens van de verschillende departementen, agentschappen en instellingen wordt er een beroep gedaan op een uitgebreid netwerk van gemandateerde contactpersonen.
  • Die contactpersonen hebben via een gebruiksvriendelijke invoermodule toegang tot de organisatiedatabank en dragen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen organisatiegegevens. Eventuele foutjes kunnen/mogen hen rechtstreeks gesignaleerd worden.