chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toepassingsgebied ‘Audit Vlaanderen’

  De entiteit Audit Vlaanderen kan zowel audits uitvoeren bij de lokale besturen als bij de Vlaamse administratie.

  Het audituniversum voor de lokale besturen behelst: de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de OCMW-verenigingen (titel VIII, hoofdstuk I, van het OCMW-decreet, met uitzondering van de ziekenhuisverenigingen), de provincies en de autonome provinciebedrijven.

  Het audituniversum voor de Vlaamse administratie behelst: de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid, de publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, de eigen vermogens met rechtspersoonlijkheid die verbonden zijn aan hogervermelde entiteiten en de Vlaamse openbare instellingen van categorie A zoals bedoeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Daarnaast maakt ook de VRT deel uit van het werkterrein van Audit Vlaanderen, ingevolge een specifieke bepaling in het decreet van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en de televisie. Ten slotte kan Audit Vlaanderen sinds 2009 op vraag van de Vlaamse Regering of van de Minister-President forensische onderzoeken uitvoeren bij de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering.

  M.a.w.: Audit Vlaanderen heeft bijna 900 lokale en Vlaamse entiteiten in haar werkingsgebied. 

  Ter info: onderstaand rapport bevat enkel het audituniversum voor de Vlaamse administatie. Het audituniversum voor de lokale besturen is niet opgelijst.