chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toepassingsgebied ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ (BBB)

  De afkorting ‘BBB’ staat voor ‘Beter Bestuurlijk Beleid’: de grootschalige reorganisatie waarbij de Vlaamse overheid in 2006 een geheel nieuwe organisatiestructuur kreeg.

  Sindsdien bestaat de Vlaamse overheid uit dertien homogene beleidsdomeinen die samen het toepassingsgebied ‘BBB’ vormen. Elk beleidsdomein heeft dezelfde interne structuur en bestaat telkens uit een departement, verschillende verzelfstandigde agentschappen (zgn. IVA en EVA) en een strategische adviesraad.

  Het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 behandelt de krijtlijnen en de principes van de vernieuwde organisatiestructuur. Het organisatiebesluit van 3 juni 2005 stelt de verschillende beleidsdomeinen vast en bevat een exhaustieve opsomming van de verschillende entiteiten per beleidsdomein.

  Schematisch overzicht van de volgende vier toepassingsgebieden: Beter Bestuurlijk Beleid, Diensten van de Vlaamse overheid, Sectorcomité XVIII en Sectoraal akkoord