chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toepassingsgebied ‘Sectoraal akkoord’

  In principe wordt om de twee jaar een sectoraal akkoord afgesloten met de vakbonden van het overheidspersoneel. Het huidige sectoraal akkoord heeft betrekking op de periode 2017-2019 en is van toepassing op meer dan 28.000 VTE.

  Punt 2 van het akkoord bevat een omschrijving van de entiteiten die onder het toepassingsgebied vallen: het gaat om de Diensten van de Vlaamse Overheid (cfr. het Vlaams Personeelsstatuut), aangevuld met het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. De leden van de Onderwijsinspectie evenals het personeel van de Vlaamse vestigingen in het buitenland dat ter plaatse geworven wordt onder lokaal arbeidsrecht vallen niet onder de bepalingen van het akkoord.

  Schematisch overzicht van de volgende vier toepassingsgebieden: Beter Bestuurlijk Beleid, Diensten van de Vlaamse overheid, Sectorcomité XVIII en Sectoraal akkoord