chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toepassingsgebied ‘Sectorcomité XVIII’

  Het 'Sectorcomité XVIII' is de syndicale onderhandelingsstructuur voor de meeste entiteiten binnen de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, evenals voor een aantal entiteiten die buiten die 'BBB'-structuur vallen.

  Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 28 september 1984 omschrijft het toepassingsgebied 'Sectorcomité XVIII' momenteel als volgt: de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid, de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (met uitzondering van De Lijn), het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraden, het personeel van de eigen vermogens, het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, VRT, de Watergroep, het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en de gewestelijk ontvangers.

  Bijlage 1 vermeldt ook nog de Vlaamse Opera (intussen omgevormd naar het Kunsthuis Vlaamse Opera Ballet Vlaanderen) als deel uitmakend van het bewuste toepassingsgebied. Deze is met ingang van 1 juli 2008 evenwel een privaatrechtelijke vzw geworden en ressorteert bijgevolg niet langer onder het Sectorcomité XVIII. Verder zou bijlage 1 bij het KB van 28 september 1984 aangevuld moeten worden met de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL) en met de Vlaamse administratieve rechtscolleges (met uitzondering van de bestuursrechters). In afwachting van de gewijzigde regelgeving (momenteel in opmaak) werden bovenstaande correcties reeds toegepast op onderstaand rapport.

  Ter info: de gewestelijk ontvangers werden met ingang van 1 januari 2013 toegewezen aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en worden dan ook niet langer als een aparte personeelsgroep opgenomen in onderstaand rapport.     

  Schematisch overzicht van de volgende vier toepassingsgebieden: Beter Bestuurlijk Beleid, Diensten van de Vlaamse overheid, Sectorcomité XVIII en Sectoraal akkoord