chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toepassingsgebied deugdelijk bestuur

  Artikel 2 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector bevat een gedetailleerde opsomming van het vooropgestelde toepassingsgebied.

  Dit toepassingsgebied is erg ruim en omvat volgende entiteiten: 

  • de ministeries (de departementen en de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid);
  • de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid;
  • de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen;
  • de privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen;
  • de secretariaten van de strategische adviesraden;
  • de Vlaamse openbare instellingen VRT, de Watergroep en Vlaams Fonds voor de Letteren;
  • de eigen vermogens;
  • de vzw’s, voor zover het openbare instellingen betreft in de zin van artikel 9 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en die, in overeenstemming met het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen, vermeld in verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 betreffende het Europees systeem van de nationale en regionale rekeningen in de gemeenschap, deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid door onder sectorale code 13.12 te ressorteren, met uitsluiting van de universitaire instellingen (met inbegrip van hun patrimonium) en hogescholen;
  • de handelsvennootschappen die, in overeenstemming met het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen, vermeld in verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 betreffende het Europees systeem van de nationale en regionale rekeningen in de gemeenschap, deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid door onder sectorale code 13.12 te ressorteren;
  • de vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid in de algemene vergadering van de handelsvennootschappen die, in overeenstemming met het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen, vermeld in verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 betreffende het Europees systeem van de nationale en regionale rekeningen in de gemeenschap, in handen zijn van de Vlaamse deelstaatoverheid door onder sectorale code 11001 te ressorteren. Deze vertegenwoordigers moeten hun houding en stemgedrag conformeren aan de bepalingen van dit decreet