chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Top- en middenkaderfuncties binnen de Vlaamse overheid

  Topkaderfuncties

  In volgende rapporten vindt u een overzicht terug van de topkaderfuncties van de Vlaamse overheid. Dit overzicht is opgemaakt volgens de definities zoals afgesproken binnen de administratie. Het beperkt zich dus tot de departementen, agentschappen en adviesraden (organisaties zoals geregeld binnen het kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid).

  Naast deze organisaties worden ook volgende organisaties vermeld: 

  • het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
  • de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
  • de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (de Watergroep)
  • de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganistie (de VRT)

  Hoewel zij strikt genomen geen entiteiten zijn binnen het voormelde Kaderdecreet, kunnen zij omwille van hun decretale oprichting en publieke rechtsvorm wel tot de Vlaamse overheid gerekend worden.

  We maken hierbij een onderscheid tussen

  • Leidinggevende topkaderfuncties : topkaderfuncties die in hoofdzaak een leidinggevend karakter hebben. Dit zijn functies zoals een secretaris-generaal, administrateur-generaal, gedelegeerd bestuurder, ...
  • Niet-leidinggevende topkaderfuncties : topkaderfuncties die in hoofdzaak een inhoudelijke accent hebben, zoals projectleiderfuncties op N-niveau, secretarissen van strategische adviesraden, ...

  In de rapporten vindt u naam en adres van de genoemde organisaties, aangevuld met naam, e-mailadres en functie van de topkaderfuncties.

  Deze rapporten kunnen via de 'Download'-button eenvoudig als excel opgehaald worden. In excel kan u dan eventueel nog zelf de nodige bewerkingen doen.

  Middenkaderfuncties

  In het onderstaande rapport vindt u de coördinaten terug van de middenkaderfuncties binnen de diensten van de Vlaamse overheid (cf. het toepassingsgebied Diensten van de Vlaamse overheid dat wordt gevormd door die entiteiten die onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 vallen). Met middenkaderfuncties worden hier de managementfuncties van N-1 niveau bedoeld: t.t.z. de afdelingshoofden. De projectleiderfuncties van N-1 niveau en de senior adviseurs vallen buiten de scope.

  U krijgt per beleidsdomein en per (sub)entiteit een opsomming van de huidige mandaathouders, met telkens ook hun functietitel, e-mailadres en adresgegevens.

  • Leidinggevende middenkaderfuncties : hierbij gaat het over de afdelingshoofden, waarnemende afdelingshoofden en afdelingshoofden ad interim. We hanteren hier een strikte invulling van deze hoedanigheid.

  Leidinggevende functies

  Het organisatieregister bevat heel wat organisaties buiten de hierboven vermelde. Indien u behoefte heeft aan de leidinggevende functies hiervan - of u wil ook een lijst van de leidinggevende functies die geen top- of middenkaderfunctie zijn - dan kan u deze via het volgende rapport raadplegen.

  • Leidinggevende functies : de functies met een hoofdzakelijk leidinggevend karakter die buiten de definities hierboven vallen.

  Opmerkingen:

  1. Vindt u een fout in één van deze rapporten? Meld dit dan zeker via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be met de melding dat het gaat over een fout in het organisatieregister. De opmerking koppelen we dan terug naar de entiteit die instaat voor het actueel houden van deze info.
  2. Heeft u behoefte aan een ander rapport? Of u heeft tips voor andere overzichten? Laat het ook weten via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be met de vermelding van uw opmerking. Geef tevens aan dat u mail m.b.t. het organisatieregister.

  naar boven

  Meer weten over deze rapporten?

  • Voor het actueel houden van de organisatiegegevens van de verschillende departementen, agentschappen en instellingen wordt er een beroep gedaan op een uitgebreid netwerk van gemandateerde contactpersonen. U kan via dit rapport raadplegen over wie dit gaat.
  • Die contactpersonen hebben via een gebruiksvriendelijke invoermodule toegang tot de organisatiedatabank en dragen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen organisatiegegevens. Eventuele foutjes kunnen/mogen hen rechtstreeks gesignaleerd worden (eventueel met een kopie naar adressen@vlaanderen.be). Enkele minuten na het uitvoeren van de aanpassing worden de bestanden op de site automatisch geactualiseerd.