chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Visie/missie Wegwijs Vlaamse overheid

  Visie

  Organisatiesregister van de publieke sector

  De publieke sector in Vlaanderen is een zeer divers landschap. Drie formele bestuursniveaus en legio samenwerkingsverbanden, semi-publieke instellingen en organisaties in de marge van de overheid leiden tot een enorme complexiteit.

  Om (i) inzicht te krijgen in de publieke dienstverlening in Vlaanderen, (ii) snel een eenvoudig in contact te komen met de juiste partij in de publieke sector en (iii) simpelwel om inzicht te krijgen in de publieke sector zelf, is een overzicht van die complexiteit noodzakelijk. Niet alleen voor u – die dit leest – maar ook voor die vele systemen en applicaties die de boel draaiende houden.

  Met het Organisatiesregister, oftewel Wegwijs Organisatie, beheert Informatie Vlaanderen een register van die publieke organisaties. Vertrekkende vanuit de vele regelgeving beheert elke overheidsdienst zijn/haar eigen informatie.

  Dit gaat over

  • het inzichtelijk maken van de levenscyclus van organisaties
  • het informeren over beleid, regelgeving en dienstverlening. Dit gebeurt door bestuursdocumenten openbaar te maken, inzicht te bieden in hoe regelgeving de organisatie vorm geeft, de organisaties voor te stellen
  • het opzoekbaar maken van contactgegevens en de bekleders van bepaalde functies, rollen en mandaten

  Met Wegwijs brengen we ook Vlaanderen Radicaal Digitaal in de praktijk. Door technisch en business samen te brengen, creëren we een register dat kennis over organisaties formaliseert en machine-leesbaar (en dus interoperabel) maakt. Daardoor sluiten we aan bij Europese projecten (vb. ‘Core Public Organisation Vocabulary’ binnen het ISA²-programma) en brengen we overheden (regionaal en (inter)nationaal)) wat dichter bij elkaar.

  Als register tenslotte adopteert het ten volle het concept van de Vlaamse Basisregisters, d.w.z. dat het de stelselwerking naar andere registers (vb. Adressenregister) ondersteunt.

  Kruispuntfunctie van organisaties

  Naast het beschrijven van de publieke sector werken we met Wegwijs ook aan een manier om éénduidig organisaties te identificeren die een interactie hebben met een overheid in Vlaanderen.

  Door die organisaties enerzijds uniek te identificeren en er anderzijds voor te zorgen dat alle overheden in Vlaanderen met Wegwijs kunnen praten, zorgen we voor een beter inzicht in publieke dienstverlening, efficiëntere overheidswerking en betere besteding van budgetten.

  Missie

  Wegwijs Organisatie wil actuele en kwaliteitsvolle organisatiedata van de overheden in Vlaanderen op één gemeenschappelijke en toegankelijke plaats samenbrengen en wil tegelijk, door de toekenning, beheer en adoptie van unieke sleutels, als kruispuntbank fungeren tussen de diverse gegevensbronnen die informatie over entiteiten van de Vlaamse administratie bevatten.

  De concrete doelstellingen van de applicatie kunnen als volgt omschreven worden:

  • het aanbieden van actuele rapportering over de organisaties binnen de Vlaamse publieke sector
  • het faciliteren van VO-brede rapportering in het kader van het programma Bedrijfsinformatie Vlaamse administratie;
  • het ondersteunen van applicaties die nood hebben aan organisatiedata van de Vlaamse administratie (zoals de adressengids op de portaalsite Vlaanderen.be, postregistratiesystemen, boekhoudsystemen, etc.); daartoe voorziet de toepassing in verschillende webservices.

  Wegwijs Organisatie bevat de 'klassieke' organisatorische informatie, met beschrijvingen van functies, hoedanigheden, locaties, regelgeving gerelateerd aan die organisaties. Om de databank optimaal te kunnen voeden en actualiseren, werd er een gebruiksvriendelijke applicatie voorzien die zowel centraal als decentraal beheer mogelijk maakt. Een netwerk van gemandateerde contactpersonen staat in voor het actueel houden van de organisatiegegevens van de eigen entiteit.

  Scope

  De scope van de toepassing Wegwijs Organisatie is tweeledig :

  • enerzijds bestaat deze uit alle organisaties binnen de Vlaamse publieke sector – hiervan beschrijven we een ‘uitgebreide’ fiche en nemen we de rol van authoritatieve of authentieke gegevensbron.
   Het is hierbij irrelevant of de organisatie rechtspersoonlijkheid heeft of niet – zolang er een regelgevend element is dat de organisatie-éénheid benoemt als zijnde publiek valt deze binnen scope.
  • anderzijds bestaat de scope uit alle organisaties die interacties hebben met een Vlaamse overheid – hiervan beschrijven we het ‘minimum minimorum’, enkel wat nodig is om de organisatie te identificeren en interoperabiliteit te borgen.
   Hierbij is het irrelevant welke organisatie het is, of het om een Belgische of buitenlandse organisatie gaat, of de organisatie al dan niet rechtspersoonlijkheid heeft, …

  Dit heeft als gevolg dat er een sterke verwantschap bestaat tussen de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het Organisatiesregister (Wegwijs).