chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voorgeschiedenis

  Vlinderakkoord van oktober 2011

  Op 11 oktober 2011 werd een akkoord gesloten over de zesde staatshervorming door acht politieke partijen: het zogenaamde Vlinderakkoord.

  Deze omvangrijke staatshervorming bestaat uit vier luiken: 

  1. Een luik politieke vernieuwing, met onder andere de hervorming van de Senaat.
  2. Een communautair luik over Brussel en Brussel-Halle-Vilvoorde, met onder andere de splitsing van de kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en een hervorming van de Brusselse instellingen.
  3. De overdracht van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten.
  4. De hervorming van de financiering van gewesten en gemeenschappen. Het gaat dan vooral om de financiering van de overgehevelde bevoegdheden. Ook de fiscale autonomie van de gewesten wordt uitgebreid.

  Vooral de laatste twee onderdelen hebben impact op de Vlaamse overheid.

  naar boven

  Fiches staatshervorming van februari 2012

  Op 10 november 2011 geeft de Vlaamse Regering aan de Vlaamse administratie de opdracht een inschatting te maken van de gevolgen van de zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid.

  Aan de hand van de tekst van het communautaire akkoord, dat op 11 oktober 2011 werd afgesloten, stellen de verschillende beleidsdomeinen een inventaris op in de vorm van 82 fiches, op basis van de gegevens die op dat ogenblik beschikbaar zijn.  De resultaten worden kenbaar gemaakt in februari van 2012.

  Lees meer over het resultaat van de inventarisatie-oefening van de 13 beleidsdomeinen, waarin een eerste inschatting wordt gemaakt van de impact van de zesde staatshervorming op bevoegdheden, personeel en middelen.

  In de begeleidende nota aan de minister-president vindt u een aantal vaststellingen en aanbevelingen voor het vervolgtraject.

  naar boven

  Groenboek staatshervorming tegen juni 2013

  Begin september van 2012 beslist de Vlaamse Regering om een geïntegreerde beleidsimpactanalyse over de implementatie van de bevoegdheidsoverdrachten ten gevolge van de zesde staatshervorming op te stellen.

  naar boven