De Vlaamse overheid maakt elke dag weer werk van het realiseren van haar missie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen. Om de realisatie van de doelstellingen te faciliteren, heeft de Vlaamse overheid een beleid met betrekking tot organisatieontwikkeling ontwikkeld.