chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Algemeen

  Vlaanderen is een dichtbebouwde regio met een intensief landgebruik. Het gebruik en inrichting van het terrein verandert dagelijks. Daarom is het voor beleidsmakers belangrijk over gedetailleerde, actuele en kwalitatieve informatie over deze toestand te beschikken.

  Luchtopnamen zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Afhankelijk van de beoogde toepassingen worden de mate van detail (de resolutie) en het opnametijdstip (winter of zomer) bepaald. De luchtopnamen worden geometrisch correct gepositioneerd in het Belgisch coördinatenreferentiesysteem zodat deze kunnen gebruikt worden voor 3D-kartering en beeldclassificatie. Informatie Vlaanderen staat in voor de inwinning en het beheer en kijkt nauwlettend toe op de kwaliteit tijdens het productieproces.

  Met deze luchtopnamen worden orthofotomozaïeken aangemaakt Dit zijn collages van de individuele luchtopnamen die een fotorealistische weergave van het reële landgebruik geven voor relatief uitgestrekte gebieden en metrisch correct zijn zodat ze als een kaart gebruikt kunnen worden. Orthofotomozaïeken zijn één van de meest sprekende multifunctionele referentiebestanden bij webkaarten of GIS-toepassingen.

  Voor de aanmaak van het Grootschalig Referentiebestand (GRB) werden tussen 2000 en 2012 in opdracht van het AGIV, en de voorganger OC GIS-Vlaanderen, op gemeentelijk niveau zeer gedetailleerde luchtopnamen (10cm) gemaakt. Gelijktijdig met de inwinning van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II werd tussen 2013 en 2015 een update voor volledig Vlaanderen gerealiseerd. Voor deze reeks is geen vast actualisatieschema voorzien.

  Van 2002 tot 2012 stond het AGIV, en de voorganger OC GIS-Vlaanderen, op vraag van de provincies in voor een regelmatige, gebiedsdekkende inwinning en verdeling van middenschalige luchtopnamen (25cm) en orthofotomozaïeken van het Vlaams grondgebied. Sinds 2012 wordt in eigen beheer een jaarlijkse gebiedsdekking van deze middenschalige winterluchtopnamen gerealiseerd en dit ten behoeve van diverse toepassingen binnen GDI-Vlaanderen die nood hebben aan regelmatig geactualiseerde luchtopnamen.

  Aanvullend worden sinds 2009 in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) driejaarlijkse zomervluchten uitgevoerd met een lagere resolutie (40cm) ten behoeve van vegetatiestudies.

  Infomatie Vlaanderen staat eveneens in voor het beheer van een aantal historische orthofotomozaïeken; de vroegste daterend van 1971. Voor deze datasetreeksen zijn geen luchtopnamen als brondata beschikbaar.

  4 verschillende luchtfoto's van een industriele installatie

  chemische installatie, Antwerpen, linksboven: 10cm, rechtsboven: 25cm, rechtsonder: 40cm, linksonder: 1m (verschillende opnamejaren)