chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omschrijving

  Algemeen hebben orthofotomozaïeken als voordeel dat ze:

  • het reële landgebruik op het moment van de luchtopname weerspiegelen waardoor de toestand van het terrein nauwkeurig kan bepaald worden;
  • planimetrisch correct zijn. Dit betekent dat, op het maaiveld, nauwkeurige metingen van afstand, hoeken en richtingen kunnen worden uitgevoerd (net zoals op een kaart). Een orthofotomozaïek is dus een kaart waarbij de gebruiker zelf de topografische elementen kan interpreteren;
  • een overzichtsbeeld geven van uitgestrekte gebieden. Hierdoor kunnen verschillende objecten in hun ruimtelijke samenhang over een groot gebied geanalyseerd en geïnterpreteerd worden.
  • een snelle updatecyclus hebben in vergelijking met kaarten.
  • via de bijhorende vliegdagcontour voor ieder deel van de orthofotomozaïek de precieze opnamedatum weergeven.

  Aandachtspunten bij het gebruik van de orthofotomozaïeken:

  • enkel elementen op maaiveldhoogte zijn correct (orthogonaal) weergegeven (gebouwen en kunstwerken kunnen met andere woorden nog vertekeningen vertonen);
  • wie geometrisch heel correcte metingen wil uitvoeren, in het bijzonder in hoogte, maakt beter gebruik van de originele luchtopnamen
  • een orthofotomozaïek moet nog geïnterpreteerd worden; dit is niet altijd vanzelfsprekend voor een nieuwe gebruiker.

  De tussentijdse producten die als orthofotowerkbestanden worden aangeboden:

  • kunnen grotere vertekeningen vertonen in objecten die boven het maaiveld gelegen zijn;
  • hebben globaal een lagere geometrische nauwkeurigheid dan de standaard producten die later in het proces ter beschikking komen;
  • worden daarom best enkel voor (intern) professioneel gebruik ingezet.