chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Waarom OSLO toepassen?

  Naar een coherente dienstverlening

  Burgers en ondernemers verwachten van de overheid een coherente dienstverlening zoals ze reeds gewoon zijn in de private sector. Overheden in Vlaanderen leveren meer dan duizend publieke diensten aan burgers en ondernemers. Deze processen worden ondersteund door verscheidene gespecialiseerde toepassingen van verschillende softwareleveranciers. De gegevens in deze toepassingen worden dikwijls gemodelleerd vanuit een specifiek perspectief, waardoor deze niet hergebruikt kunnen worden over verschillende toepassingen en processen heen. Om deze gegevens te kunnen hergebruiken, moeten deze getransformeerd worden wat aanleiding geeft tot hoge kosten.

  Vraag niet wat je al weet

  De impact hiervan is dat burgers en ondernemingen informatie steeds opnieuw moeten doorgeven, wat aanleiding geeft tot dubbele investeringen, fouten en frustraties. Daarom zet de Vlaamse Overheid in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie: Open Standaarden voor Linkende Organisaties, kortweg OSLO. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang, een betere begrijpbaarheid en een betere vindbaarheid van informatie en dienstverlening. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken.

  Interoperabiliteit

  Om de uitwisselbaarheid van informatie te verhogen, dienen we volgens het European Interoperability Framework (EIF)  in te zetten op verschillende niveaus van interoperabiliteit: juridische, organisatorische, semantische en technische. De verschillende niveaus binnen interoperabiliteitsraamwerken veronderstellen een vorm van maturiteit, waaruit volgt dat we dienen te starten met semantische en technische interoperabiliteit. Analisten en ontwikkelaars moeten bij elk project heel wat complexe architecturale beslissingen nemen met betrekking tot semantische (de betekenis van begrippen en de gebruikte syntax) en technische (communicatieprotocol) interoperabiliteit. OSLO reikt iedereen die voor een dergelijke oefening staat een methodiek en een ruime toolset aan om tot de best mogelijke resultaten te komen: vlotte semantische en technische uitwisselbaarheid van gegevens uit databronnen.

  Aan de slag

  Onder de rubriek OSLO-toolkit verzamelen we een reeks handleidingen, nota’s, voorbeelden en nuttige links naar externe informatiebronnen om zodoende meteen praktisch van start te kunnen gaan. Deze handleidingen en nota’s kwamen tot stand in samenwerking in een aantal projecten waarin de OSLO-principes praktisch werden toegepast bij de opbouw van databronnen en toepassingen die deze bronnen ontsluiten.