chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wat is OSLO?

  OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Organisaties

  De Vlaamse overheid zet in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken.

  OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Overheden (OSLO), een initiatief uit 2012 opgestart door de Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR). Hier werd de basis gelegd voor een open semantische informatiestandaard.

  Met OSLO zet informatie Vlaanderen samen met haar partners versterkt in op semantische interoperabiliteit. Het standaardiseren van de betekenis van informatie is essentieel om het Vlaanderen Radicaal Digitaal principe ‘vraag niet wat je al weet’ te realiseren. Daarnaast zijn semantische standaarden een belangrijke hefboom voor de interbestuurlijke dialoog en hergebruik van informatie door de private sector.

  Op 31 maart 2017 werden de resultaten van het project OSLO opgeleverd op een publieke informatiedag. De vocabularia en applicatieprofielen die in dit project werden ontwikkeld in co-creatie met Vlaamse administraties, lokale besturen, federale partners, de Europese Commissie en private partners (88 auteurs) werden er aan een breed publiek voorgesteld.

  De Resultaten van het OSLO project zijn gepubliceerd op de webpagina Data.Vlaanderen.be

  OSLO en de Vlaamse basisregisters

  Informatie Vlaanderen is bezig met de ontwikkeling van basisregisters. De basisregisters vormen een stelsel van onderling verbonden authentieke gegevensbronnen. Ze maken het mogelijk dat overheden in Vlaanderen gegevens vlot kunnen combineren. Ze vormen het fundament voor een vlotte gegevensuitwisseling binnen en buiten de overheid in lijn met de Europese informatiestandaarden.

  Dankzij een afstemming met internationale data standaarden en -principes zal informatie van overheden in Vlaanderen vlot gecombineerd kunnen worden met datasets op het wereldwijde web. Zes referentieobjecten treden hierbij steeds op de voorgrond: personen, ondernemingen, percelen, gebouwen, adressen en de kaart.

  OSLO en linked data

  Wat is linked data?

  Linked Data is een methode om data te publiceren en daarbij ook de betekenis (semantiek) vast te leggen. Door de manier waarop de data worden weergegeven, kunnen ze met andere (linked) data op het web worden verbonden. De data zijn makkelijk op te vragen en uit te wisselen doordat ze worden weergegeven door een unieke http-link, een zogenaamde ‘URI’.

  Door de data als linked data weer te geven en te linken met andere linked datasets, ontstaat het ’semantische web’. Daarin zijn alle data met elkaar verbonden, net zoals webpagina’s met elkaar verbonden zijn.

  Een afstemming met internationale linked data standaarden en principes zorgt ervoor dat we informatie van overheden in Vlaanderen vlot kunnen combineren met externe datasets op het web.

  Historie

  Tim Berners-Lee vond samen met Robert Cailliau twintig jaar geleden het wereldwijde web uit. Dit was een doorbraak voor de uitwisselbaarheid van digitale documenten.

  Standaarden als http en html maakten het mogelijk een wereldwijd netwerk van documenten op te bouwen. Een belangrijke stap hierbij was het voorzien van ‘hyperlinks’ die uiteenlopende gegevens over een onderwerp sneller bij elkaar kunnen brengen. In 2006 introduceerde Tim Berners-Lee Linked Data(externe link) en het semantisch web. Linked Data gaat over meer dan ‘data op het web publiceren’. Linked data voorziet gegevens van wereldwijde unieke identificatoren (zogenaamde URI’s) die toelaten om de informatie via het web te identificeren en op te vragen. Linked Data voorziet de informatie ook van context in lijn met Internationale Standaarden zodat deze éénduidig gekoppeld kunnen worden met andere informatie.

  Wat maakt Linked Data Linked?

  Net zoals webpagina’s nuttiger zijn wanneer ze links bevatten naar andere informatie, is data ook nuttiger wanneer deze  links bevat naar gerelateerde informatie, documenten en beschrijvingen.

  Voor meer contextinformatie: Linked Open Data: The Essentials, A Quick Start Guide for Decision Makers(externe link)

  5-sterren linked data van de Vlaamse overheid

  CRAB als gelinkte open data

  Een eerste product dat door Informatie Vlaanderen wordt ontwikkeld en ontsloten, is het product 'CRAB LOD'. Hiermee zet het agentschap Informatie Vlaanderen een belangrijke stap in de richting van het aanbieden van “5 sterren” gelinkte open data, een belangrijke doelstelling van het Vlaams actieplan Open Data. Dit gelinkt basisregister met meer dan 4 miljoen adressen en hun respectievelijke coördinaten is een belangrijk referentieobject om te koppelen met andere informatie.

  Verschijningsvormen van LOD-producten

  De mogelijke verschijningsvormen van linked data producten zijn deze:

  Lokale besluiten als gelinkte open data

  Binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur loopt het project Lokale Besluiten als Gelinkte (Open) Data.

  Het project heeft als doel informatie uit besluiten van lokale besturen vindbaar te maken en op een gestandaardiseerde manier aan te bieden waardoor iedereen (andere overheden, ondernemingen, …) rechtstreeks met de data aan de slag kan gaan. Dit biedt diverse mogelijkheden:

  • Bestaande autonome overheidsdatabanken, die vandaag ad hoc en manueel worden opgebouwd en onderhouden, kunnen automatisch gevoed worden. Zo wordt de mandatendatabank binnen het project als eerste geautomatiseerd en geactualiseerd.
  • Lokale besluiten kunnen gemakkelijk doorzoekbaar worden gesteld op de lokale website van steden en gemeenten voor burgers, ondernemingen en organisaties.
  • De informatie kan beter geïntegreerd worden in zoekmachines (bvb. Google) en gebruikt worden bij het bouwen van diverse applicaties voor burgers (bvb. parkeertarieven).

  Meer informatie over het project vind je op: http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lokale-besluiten-als-gelinkte-open-data