chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ouderschapsverlof

  Elk personeelslid heeft recht op ouderschapsverlof in de vorm van voltijdse, halftijdse of 1/5 loopbaanonderbreking.

  • OPGELET voor contractuele personeelsleden: om aanspraak te maken op halftijds ouderschapsverlof moet de arbeidsregeling van het personeelslid ten minste gelijk zijn aan 3/4 van een voltijdse arbeidsregeling; om aanspraak te maken op 1/5 loopbaanonderbreking moet het contractuele personeelslid met volledige prestaties tewerkgesteld zijn.
  • Het ouderschapsverlof moet ingaan voor het kind de leeftijd van twaalf jaar bereikt. Voor gehandicapte kinderen wordt de leeftijdsgrens verhoogd tot 21 jaar.
  • De lijnmanager bepaalt de precieze aanvraagmodaliteiten. De opzegging van dit verlofstelsel gebeurt overeenkomstig de procedure vervat in het arbeidsreglement van elke entiteit, raad of instelling.

  Duur

  Sinds 1 augustus 2012 bedraagt de duur van het ouderschapsverlof:

  • in geval van voltijdse loopbaanonderbreking: vier maanden per kind, op te nemen in periodes van één maand of een veelvoud daarvan (1, 2, 3 of 4 maanden);
  • in geval van halftijdse loopbaanonderbreking: acht maanden per kind, op te nemen in periodes van twee maanden of een veelvoud daarvan (2, 4, 6 of 8 maanden);
  • in geval van 1/5 loopbaanonderbreking: twintig maanden per kind, op te nemen in periodes van vijf maanden of een veelvoud daarvan (5, 10, 15 of 20 maanden).

  De verschillende opnamevormen kunnen worden gecombineerd, mits rekening wordt gehouden met volgende regel: één maand voltijds = twee maanden halftijds = vijf maanden 1/5 loopbaanonderbreking. Een personeelslid kan bijvoorbeeld volgende aanvraag indienen: één maand voltijds, nadien vier maanden halftijds en daaropvolgend vijf maanden 1/5 loopbaanonderbreking.

  Onderbrekingsuitkering

  Aan een ouderschapsverlof is een onderbrekingsuitkering verbonden (uitbetaald door de RVA). Sinds 1 augustus 2012 geldt m.b.t. deze uitkeringen de volgende regeling:

  Recht op onderbrekingsuitkeringen Geen recht op onderbrekingsuitkeringen
  Kinderen geboren of geadopteerd voor 8 maart 2012

  Voltijds: eerste 3 maanden;
  Halftijds: eerste 6 maanden;
  1/5: eerste 15 maanden;

  Voltijds: 4de maand;
  Halftijds: vanaf de 7de maand;
  1/5: vanaf de 16de maand;

  Kinderen geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012 Uitbetaling gedurende de volledige periode van ouderschapsverlof /

  Gelijkstelling met dienstactiviteit

  Net als de voorgaande maanden wordt de vierde maand (en de deeltijdse equivalenten) ouderschapsverlof gelijkgesteld met dienstactiviteit. Of het personeelslid al dan niet recht heeft op een onderbrekingsuitkering is van geen belang voor de gelijkstelling van de vierde maand met dienstactiviteit.

  naar boven

  Regelgeving

  Hulpmiddelen