Over AgO

Het Agentschap Overheidspersoneel heeft als opdracht...

 • ervoor te zorgen dat entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen focussen op hun kerntaken, door
  • gemeenschappelijke HR-dienstverlening aan te bieden met betrekking tot:
   • personeelsadministratie
   • rekrutering en selectie
   • sociale dienst
   • opleidingen
  • digitale ondersteuning van HR:
   • HR-data
   • HR-applicaties (o.a. Vlimpers)
 • de HR-functie in de entiteit te ondersteunen, door:
  • een klankbord te bieden - ook bij andere HR-professionals uit de Vlaamse overheid
  • samen te werken in projecten
  • gedeelde HR-instrumenten te ontsluiten
 • de Vlaamse overheid als holding uit te bouwen, door:
  • HR-beleid voor een vlot functionerende organisatie uit te werken
  • dit beleid op te volgen en te evalueren
  • verdere ontwikkeling van HR-professionals in de Vlaamse overheid: de HR-groep
  • ondersteunen van sterk leiderschap binnen de Vlaamse overheid
 • de Vlaamse overheid als diverse organisatie te versterken, door:
  • streefcijfers en ondersteuning
  • verruimen van instroom

Afdelingen en diensten van het Agentschap Overheidspersoneel

Het Agentschap Overheidspersoneel omvat:

 • Dienstencentra Talent, Sociale Dienst en Personeelsadministratie
 • HR-expertisecentrum: leiderschap, loopbaan en beloning, organisatieontwikkeling, integriteit en welzijn,…
 • HR-businesspartners
 • HR-technologie en Data: het personeelssysteem Vlimpers, bedrijfsinformatie HR, bevragingsinstrumenten,...
 • Juridisch Kenniscentrum: HR en organisatie (o.m. het Vlaams Personeelsstatuut)
 • Dienst Diversiteitsbeleid

Lees meer over de verschillende afdelingen en diensten van AgO en waarvoor u bij hen terecht kan, op het AgO intranet.

Nieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van alle AgO initatieven? Vul dan uw gegevens in op overheid.vlaanderen.be/inschrijven-nieuwsbrief en ontvang op regelmatige basis de e-nieuwsbrief voor het thema HR.

Jaarverslagen AgO

AgO jaarverslag 2014

In het jaarverslag 2014 wordt een laatste keer teruggeblikt op de werking van het Agentschap Overheidspersoneel vóór de fusie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. 

Op zoek naar eerdere edities van het AgO jaarverslag?

 

Intranet AgO

Op het intranet van AgO vindt u meer informatie over de werking van ons agentschap. U kunt er ons ondernemingsplan en missie en visie nalezen, of de 'Wie is wie?'-pagina's consulteren.