chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Over het draaiboek In Vijf Stappen Communiceren met Mensen in Armoede

  Het Vlaamse Actieplan Armoedebestrijding van 2010 – 2014 (VAPA) geeft aan welke concrete beleidsmaatregelen de Vlaamse overheid in deze legislatuur ging nemen in de strijd tegen armoede. De ambitieuze acties kunnen alleen resultaat kunnen opleveren als de informatie over de dienstverlening en de beleidsmaatregelen toegankelijk en begrijpelijk is voor de burger.

  En daar wringt vaak het schoentje. Uit getuigenissen binnen het luisternetwerk van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat er een enorme nood is om nieuwe en bestaande beleidsmaatregelen beter te communiceren naar sociaal zwakke groepen. Met het project Aangepaste communicatie naar sociaal zwakke groepen onderzocht de Koning Boudewijnstichting  hoe de Vlaamse overheid haar communicatie structureel beter kan afstemmen op sociaal zwakke groepen.  Ze ging hiervoor een partnerschap aan met de afdeling Communicatie (DAR) van de Vlaamse overheid, het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en het expertisecentrum Memori (Lessius Mechelen).

  In het project gingen deze partners na:

  • hoe de Vlaamse overheid haar beleidsbeslissingsproces best inricht zodat ze vroeg in de beleidsvoorbereiding kan detecteren of aangepaste communicatie naar sociaal zwakke groepen wenselijk is
  • hoe de Vlaamse overheid sociaal zwakke groepen kan betrekken wanneer ze communicatieacties over nieuwe beleidsmaatregelen uitwerkt
  • hoe de Vlaamse overheid haar aandachts- en communicatieambtenaren kan ondersteunen wanneer zij aangepaste communicatieacties naar sociaal zwakke groepen uitwerken.

  Deze website is het resultaat van dit project. De site is bedoeld voor communicatieambtenaren en aandachtsambtenaren van de Vlaamse overheid en voor alle besturen en organisaties die hun communicatie beter wil afstemmen op mensen in armoede.

   Stuurgroep

  • Johan Alleman, projectverantwoordelijke Koning Boudewijnstichting
  • Patrick Vandenberghe, communicatie-adviseur, afdeling Communicatie (DAR), Vlaamse overheid
  • Frederic Vanhauwaert, coördinator Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
  • Benny Biets, adjunct-kabinetschef van toenmalig Vlaams minister Lieten, bevoegd voor de coördinatie van het armoedebeleid
  • Magda De Meyer, adjunct-kabinetschef van toenmalig Vlaams minister Lieten, bevoegd voor de coördinatie van het armoedebeleid
  • Annick Vanhove, projectuitvoerder en auteur van dit draaiboek, medewerker Memori, Lessius Mechelen

   Pilootprojecten

  • Rudy De Cock, team Diversiteit en Kinderrechten, aandachtsambtenaar Kind en Gezin,
  • Koen Devroey, teamverantwoordelijke team Samenleving, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Mieke Santermans, stafmedewerker communicatie met kansengroepen, Agentschap voor Onderwijscommunicatie

  Begeleidingscommissie

  • Chris De Nijs, vrt-journalist (voorzitter van de vergadering)
  • Chris Aertsen, zaakvoerder Change Designers (communicatiebureau)
  • Bruno Craps, directeur vzw Toemeka, Beweging voor een verstaanbare samenleving
  • Bart Derison, communicatieadviseur bij Groep C
  • Mark Deweerdt, adviseur communicatie van toenmalig Vlaams minister Bourgeois, bevoegd voor bestuurszaken
  • Patrick Dewin, zaakvoerder Shortcut - Change Designers (communicatiebureau)
  • Youssef Elboutaibe, medewerker van toenmalig Vlaams minister Lieten, bevoegd voor de coördinatie van het armoedebeleid
  • Swa Schyvens, medewerker-ervaringsdeskundige Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
  • Frank Van den Branden, beleidsmedewerker Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
  • Tom Van der Vreken, woordvoerder De Lijn
  • Bart Verhoeven, raadgever armoede en Welzijnsbeleid van toenmalig Vlaams minister Vandeurzen, bevoegd voor welzijn

  De Vlaamse Regering nam op 10 februari 2012 akte van dit draaiboek en van een aantal maatregelen om de communicatie met armen structureel te verbeteren. Het werd vervolgens online gezet en bekendgemaakt op 2012-02-16, met ook een kennisdelingssessie voor Vlaamse ambtenaren. U vindt Pakketicoon hier het toenmalige persbericht en dossier (zip van 1,05 MB).

  Inhoudelijk werd het draaiboek werd geschreven door Annick Vanhove in ruggespraak met Patrick Vandenberghe, in opdracht van de Koning Boudewijnstichting (KBS) i.s.m. de vakgroep Memori bij de Thomas More Hogeschool (toen Lessius) en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA, toen nog DAR) van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Netwerk Armoede verleende eveneens z'n medewerking onder het motto "doe het niet boven onze hoofden maar mét ons". Dit waren in 2012 de logo's van de toenmalige projectpartners:

  Afbeeldign met de logo's van de projectpartners achter het draaiboek In Vijf Stappen Communiceren met Mensen in Armoede (februari 2012)

  Update: om redenen van efficiëntie werd de aparte hosting van Communicerenmetarmen.be stopgezet, en werd de inhoud van de site overgezet naar www.vlaanderen.be/intern/communiceren-met-armen medio 2019.