Over de Vlaamse overheid

Structuur en werking van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid bestaat uit het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering en de Vlaamse administratie. De taken en bevoegdheden van de Vlaamse overheid worden georganiseerd in 12 beleidsdomeinen, met aan het hoofd een of meerdere ministers.