chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Betekeningen

  Een betekening houdt in dat een deurwaarder een gerechtelijk stuk zoals een dagvaarding, een oproeping of een vonnis, overhandigt aan de geadresseerde.  

  Als iemand de Vlaamse Regering dagvaardt, gebeurt dat aan het kabinet van de minister-president. De personeelsleden van het team Ondersteuning Vlaamse Regering en Betekeningen (Koolstraat 35, 1000 Brussel) zijn gemachtigd om deurwaardersexploten en dagvaardingen in ontvangst te nemen. Het team gaat na welke minister bevoegd is voor het specifieke geding en zorgt ervoor dat de stukken tijdig aan de juridische dienst en/of de secretaris-generaal van de bevoegde entiteit(en) bezorgd worden. 

  Verzoekschriften aan de Raad van State en het Grondwettelijk Hof worden betekend aan het adres van de minister-president en door het team Ondersteuning Vlaamse Regering en Betekeningen tijdig aan de juridische dienst en/of de secretaris-generaal van de bevoegde entiteit bezorgd. De bevoegde minister(s) krijgen daar een elektronisch afschrift van. 

  Meer informatie 

  Bevoegdheidsbesluit 

  Omzendbrief VR 2006/16 - De vertegenwoordiging in rechte van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

  Delegatie inzake inontvangstneming van dagvaardingen en deurwaardersexploten (Ministerieel besluit van 1 april 2015)

  Contactpersoon: Patricia Vandichel (patricia.vandichel@vlaanderen.be)