chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regering en Parlement

  Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in het Parlement

  De Vlaamse Regering is vertegenwoordigd in het Vlaams Parlement om de visie van de Vlaamse Regering uit te dragen. Ook zijn er afspraken over de manier waarop regering en parlement samenwerken en informatie uitwisselen.

  • De minister-president (of bij diens afwezigheid een ander lid van de Vlaamse Regering) vertegenwoordigt de regering in het Uitgebreid Bureau. Het Uitgebreid Bureau staat in voor de zuiver politieke aangelegenheden van het parlement: zo stelt het onder meer de agenda van de plenaire vergadering op en onderzoekt het de ontvankelijkheid van interpellaties. De voorzitter van het  Vlaams Parlement is ook de voorzitter van het Uitgebreid Bureau.
  • De bevoegde ministers volgen de behandeling op van ontwerpen en voorstellen van decreet in de commissies en de plenaire vergadering. Ze wonen ook persoonlijk de commissievergaderingen bij van het Vlaams Parlement, waar zij de visie van de regering duidelijk naar voren brengen.
  • Als er vragen worden gesteld aan meerdere ministers (interpellaties, actuele vragen, schriftelijke vragen…), zal een van hen die beantwoorden in onderling overleg of in samenspraak met de regering. 

   Bij schriftelijke vragen aan meer dan twee ministers of aan alle regeringsleden, wordt in de regering afgesproken welke minister instaat voor een gecoördineerd antwoord. Dat gebeurt gewoonlijk op initiatief van de minister-president. De schriftelijke vraag in kwestie moet daarom gemaild worden naar secretarie@vlaanderen.be, samen met de naam van de voorgestelde coördinerende minister. Meer informatie over het beantwoorden van parlementaire vragen

  Informatie-uitwisseling en samenwerking

  Het protocol van samenwerking regelt de uitwisseling van informatie tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Daarnaast zijn er ook twee protocollen over het doorsturen van informatie aan het Vlaams Parlement. De omzendbrief Beleids- en regelgevingsprocessen werkt daarover een aantal modaliteiten verder uit, meer bepaald over: 

  • de agenda, notulen, documenten en beslissingen van de Vlaamse Regering en van het Overlegcomité
  • de agenda’s en notulen van de federale interministeriële conferenties
  • de samenwerkingsakkoorden
  • het indienen van het regeerakkoord, beleidsnota’s, beleids- en begrotingstoelichting en septemberverklaringen
  • het indienen van nota’s van de Vlaamse Regering (witboek, visienota,…)
  • het indienen van de ontwerpen van decreet
  • de standpuntbepaling van de Vlaamse Regering bij de voorstellen van decreet, bij verzoekschriften, moties en resoluties
  • het beantwoorden van schriftelijke vragen

  De regering geeft het parlement de primeur van belangrijke verklaringen en beleidsopties zoals het regeerakkoord, de beleidsnota’s, de septemberverklaring en de beleids- en begrotingstoelichting.

  De secretaris van de Vlaamse Regering bezorgt de voorontwerpen van decreet aan het Vlaams Parlement, nadat de Vlaamse Regering ze principieel heeft goedgekeurd. De Secretarie van de Vlaamse Regering zorgt voor de praktische afwerking.

  De ombudsman

  Het Vlaams Parlement heeft een ombudsman: die onderzoekt de klachten over de werking van de Vlaamse administratie. Om een efficiënte en klantgerichte dienstverlening aan te kunnen bieden, staat de Vlaamse administratie zelf in voor:

  • een uitgebreid eerstelijnsklachtenmanagement
  • integrale kwaliteitszorg en bevraging van klanten

  Behoort niet tot de opdracht van de ombudsman: behandelen van klachten over het algemeen beleid van de Vlaamse Regering of over decreten, besluiten en reglementen.

  Meer informatie

  Website Vlaams Parlement