chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verdragen en Memoranda van Overeenstemming

  Verdragen

  • De gemeenschappen en gewesten zijn, op grond van artikel 167 van de Grondwet, bevoegd om verdragen te sluiten over de materies die onder hun bevoegdheden vallen.
  • De stappen voor de totstandkoming van verdragen zijn algemeen gezien:
   • Onderhandelingen;
   • Ondertekening;
   • Parlementaire instemming.
  • Dat geldt zowel voor verdragen die louter betrekking hebben op exclusieve Vlaamse bevoegdheden als voor de zogenaamde gemengde verdragen waar zowel de federale als de Vlaamse en andere deelstatelijke overheden betrokken zijn. Toestemming van de Vlaamse Regering is vereist voor elke stap van deze procedure.
  • Alle actoren binnen de Vlaamse overheid moeten bij ‘exclusief Vlaamse verdragen een permanente informatieplicht aan de federale overheid in acht nemen. Dat gebeurt via de Vlaamse minister bevoegd voor buitenlands beleid.
  • Bij gemengde verdragen geldt het samenwerkingsakkoord van 1994 tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten over de “nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdragen”.
  • De Interministeriële Conferentie voor het Buitenlands Beleid en haar werkgroep Gemengde Verdragen (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) vervullen een belangrijke rol in de administratieve begeleiding.

  Memoranda van Overeenstemming

  De Vlaamse overheid kan ook Memoranda van Overeenstemming (MoUs) of andere internationale beleidsakten sluiten:

  • MoUs bevatten geen juridische verbintenissen. Deze zijn slechts politiek of moreel verbindend.
  • Dergelijke memoranda kunnen worden ondertekend met diverse partners, zowel op regeringsniveau als op het niveau van de administratie, waarbij meestal een zeker parallellisme tussen de ondertekenende partijen wordt nagestreefd.

  Een overzicht van de verdragen en MoU’s waarbij Vlaanderen betrokken is (met handige zoekfilter per land en thema), is beschikbaar op de website van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken: www.fdfa.be/verdragen-en-mous

  Contact

  info@buza.vlaanderen