De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België, ook de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid besteedt daarbij steeds meer aandacht aan het gebruik van elektronische middelen om de opdrachten efficiënt uit te besteden en aan het verduurzamen van haar overheidsopdrachten.

Nieuws

Orange veralgemeent e-facturatie

Alle OraFin-entiteiten ontvangen op 14 september een e-factuur van Orange. Voor gebruikers van andere financiële systemen wordt deze werkwijze nog getest.

Basisopleiding overheidsopdrachten - oktober 2016

Wegens de grote vraag naar een basisopleiding overheidsopdrachten, organiseert de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten in oktober opnieuw een basisopleiding. Aangezien de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten nog even op zich laat wachten en de huidige regelgeving nog gedurende enige tijd in voege zal zijn, gaat de basisopleiding uit van de huidige regelgeving (en dus NIET de nieuwe regelgeving).

Nieuw – Faillissementsleidraad

Wanneer een aanbestedende overheid geconfronteerd wordt met het faillissement van een kandidaat/inschrijver of opdrachtnemer, is het vaak onduidelijk hoe zij hierop gepast dient te reageren. Daarom werd door de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten deze faillissementsleidraad opgesteld. Deze geeft aan welke maatregelen een aanbestedende overheid moet en kan treffen in geval van faillissement van een kandidaat of inschrijver tijdens de gunningsprocedure of van een opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht.

Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten – update

De nieuwe wet inzake overheidsopdrachten en de nieuwe wet betreffende de concessieovereenkomsten zijn op 14 juli 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De diverse koninklijke besluiten die uitvoering geven aan deze wet, moeten door de federale regering worden aangenomen. De nieuwe regelgeving is dus nog volop in opmaak.
Zolang de Europese richtlijnen overheidsopdrachten nog niet volledig in Belgische regelgeving zijn omgezet, blijft de huidige regelgeving van kracht.

Agenda

Basisopleiding overheidsopdrachten - sessie plaatsing (13/10/2016)

Dit is een algemene opleiding voor de medewerkers van de Vlaamse overheid die inzicht willen verkrijgen in de materie rond overheidsopdrachten en vormt een goede introductie voor beginners (gebaseerd op de huidige regelgeving en dus NIET op de nieuwe regelgeving). De opleiding vindt plaats op donderdag 13 oktober (sessie omtrent plaatsing) en donderdag 20 oktober (sessie omtrent uitvoering) in het Boudewijngebouw te Brussel.

Basisopleiding overheidsopdrachten - sessie uitvoering (20/10/2016)

Dit is een algemene opleiding voor de medewerkers van de Vlaamse overheid die inzicht willen verkrijgen in de materie rond overheidsopdrachten en vormt een goede introductie voor beginners (gebaseerd op de huidige regelgeving en dus NIET op de nieuwe regelgeving). De opleiding vindt plaats op donderdag 13 oktober (sessie omtrent plaatsing) en donderdag 20 oktober (sessie omtrent uitvoering) in het Boudewijngebouw te Brussel.

Contact

Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten

Adres
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30, bus 35
1000 Brussel
Telefoon
02 553 76 57
E-mail
Website
View in google maps