De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België, ook de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid besteedt daarbij steeds meer aandacht aan het gebruik van elektronische middelen om de opdrachten efficiënt uit te besteden en aan het verduurzamen van haar overheidsopdrachten.

Nieuws

Update ethische clausule overheidsopdrachten – MVO risico checker – oproep projectpartners

Overheden lopen het risico dat ze goederen aankopen die geproduceerd zijn in slechte sociale omstandigheden. Om dit risico in te perken, biedt het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten van het Facilitair Bedrijf reeds enige tijd een ethische clausule aan die aanbestedende overheden kunnen opnemen in de uitvoeringsvoorwaarden van hun overheidsopdrachten.
De ethische clausule werd recent uitgebreid met een aantal bijkomende fundamentele arbeidsnormen die een quasi-universele gelding kennen.

Het Facilitair Bedrijf zoekt een jurist aankopen (contractueel niveau A)

Je komt terecht in het team Ondersteuning Beleid en Aankoop van de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten. Je maakt deel uit van operationele aankoopprojectteams. Je behartigt samen met je collega’s aankoopprojecten van A tot Z en realiseert (raam)contracten voor de Vlaamse overheid. Een interactieve rol waarbij je elke vraag ruimer bekijkt dan louter het juridische aspect.

Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten – update en gebruik standaardformulieren aankondiging van opdracht

Het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten werd op 12 mei door de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Vervolgens moeten de diverse koninklijke besluiten, die uitvoering geven aan deze wet, door de federale regering worden aangenomen. De nieuwe regelgeving is dus nog volop in opmaak. Zolang de Europese richtlijnen overheidsopdrachten nog niet in Belgische regelgeving zijn omgezet, blijft de huidige regelgeving van kracht.

Contact

Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten

Adres
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30, bus 35
1000 Brussel
Telefoon
02 553 76 57
E-mail
Website
View in google maps