De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België, ook de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid besteedt daarbij steeds meer aandacht aan het gebruik van elektronische middelen om de opdrachten efficiënt uit te besteden en aan het verduurzamen van haar overheidsopdrachten.

Nieuws

Publicatie fiches duurzaam aankopen van materialen voor de herinrichting van gebouwen

Overheidsgebouwen zijn lange tijd in gebruik, maar worden binnenin voortdurend aangepast. O.a. omdat de functie van de ruimte wijzigt (bv. van bureauruimte naar vergaderruimte), omdat de werkregelingen wijzigen (bv. naar open landschapsbureaus in het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken) of omdat de samenstelling van de organisatie wijzigt (bv. meer personeelsleden door fusie). Overheden gebruiken dan ook heel wat materialen voor de herinrichting van gebouwen. Daarom ontwikkelde de Vlaamse overheid fiches met informatie, aanbevelingen en voorbeeldclausules die u op weg helpen om uw aankopen van materialen voor de herinrichting voor gebouwen op een juridisch correcte manier te verduurzamen

Orange veralgemeent e-facturatie

Alle OraFin-entiteiten ontvangen op 14 september een e-factuur van Orange. Voor gebruikers van andere financiële systemen wordt deze werkwijze nog getest.

Basisopleiding overheidsopdrachten - oktober 2016

Wegens de grote vraag naar een basisopleiding overheidsopdrachten, organiseert de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten in oktober opnieuw een basisopleiding. Aangezien de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten nog even op zich laat wachten en de huidige regelgeving nog gedurende enige tijd in voege zal zijn, gaat de basisopleiding uit van de huidige regelgeving (en dus NIET de nieuwe regelgeving).

Nieuw – Faillissementsleidraad

Wanneer een aanbestedende overheid geconfronteerd wordt met het faillissement van een kandidaat/inschrijver of opdrachtnemer, is het vaak onduidelijk hoe zij hierop gepast dient te reageren. Daarom werd door de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten deze faillissementsleidraad opgesteld. Deze geeft aan welke maatregelen een aanbestedende overheid moet en kan treffen in geval van faillissement van een kandidaat of inschrijver tijdens de gunningsprocedure of van een opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht.

Contact

Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten

Adres
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30, bus 35
1000 Brussel
Telefoon
02 553 76 57
E-mail
Website
View in google maps