chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het Vlaams plan overheidsopdrachten zorgt voor een meer strategisch en gecoördineerd beleid voor overheidsopdrachten bij de Vlaamse overheid en bij uitbreiding voor Vlaanderen.


  Uitgangspunt is het effectief en efficiënt inzetten van het instrument overheidsopdrachten om een bijdrage te leveren aan de realisatie van beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid.

  Het Vlaams plan Overheidsopdrachten zet in op zes thema’s:

  Lees meer achtergrond bij het Vlaams plan overheidsopdrachten

  Met het plan overheidsopdrachten maakt de Vlaamse overheid werk van een strategisch en gecoördineerd beleid voor overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid en  bij uitbreiding voor Vlaanderen. Dit plan heeft tot doel een professioneel en innovatiegericht aankoopbeleid te implementeren bij de Vlaamse overheid. Het plan voorziet hierbij ook in de verruiming die noodzakelijk is om de vooropgestelde doelstelling van 100% duurzame overheidsopdrachten tegen 2020 te realiseren. Met dit ambitieus en vernieuwend plan schrijven we ons ook in in een innovatieve circulaire economie en willen we de vermarkting van innovatie en groeikansen ondersteunen, in het bijzonder bij Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s).

  Uitgangspunt is het effectief en efficiënt inzetten van het instrument overheidsopdrachten om een bijdrage te leveren aan de realisatie van beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid zoals het stimuleren van innovatie, het doorzetten van de transitie naar de circulaire economie, het zorgen voor een energie-transitie, het terugdringen van schendingen van de mensenrechten in de productieketen, het verminderen van de milieudruk, het verbeteren van de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten,…. Het plan gaat dus niet over het bepalen van deze beleidsdoelstellingen op zich, maar wel over overheidsopdrachten als instrument om deze beleidsdoelstellingen te realiseren.

  Dit plan richt zich in eerste instantie op de Vlaamse overheid maar wil ook de samenwerking met andere actoren versterken. We willen met dit beleid in dialoog gaan met de private sector. We willen lokale besturen ondersteunen bij het organiseren van meer duurzame en innovatieve overheidsopdrachten. We werken proactiever naar Europa en gebruiken het Europees initiatief om binnen en buiten de organisatie daadkrachtige coördinatie op te zetten. De impact van een beleid overheidsopdrachten is namelijk het grootst als de inkoopkracht van overheden in samenhang wordt ingezet.

  Het plan gaat hierbij uit van de eigen verantwoordelijkheid van de entiteiten. Alle entiteiten zijn en blijven verantwoordelijk om door middel van hun overheidsopdrachten de vooropgestelde beleidsdoelstellingen mee te realiseren.

  In de voorbereidingsfase is dit plan afgestemd op het Vlaams Samenwerkingsforum overheidsopdrachten van 28 oktober 2015. Het plan is vervolgens goedgekeurd op het voorzitterscollege van de Vlaamse overheid van 19 november 2015. Dit plan geldt als opvolger voor de Vlaamse actieplannen duurzame overheidsopdrachten, periode 2009-2011 en periode 2012-2014, en het Vlaams actieplan innovatief aanbesteden. Dit plan wordt dan ook ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd.

  Dit plan legt op een hoog niveau de overkoepelende strategische doelstellingen voor overheidsopdrachten in de periode 2016-2020 vast. Deze doelstellingen worden geconcretiseerd door de entiteiten van de Vlaamse overheid, en besproken in werkgroepen die ressorteren onder het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten. Binnen deze werkgroepen zullen de acties, die de entiteiten van de Vlaamse overheid in het kader van dit plan opzetten, worden afgestemd en, waar wenselijk, gezamenlijk gerealiseerd.