chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Info voor entiteiten van de Vlaamse overheid

  Start-ups betere kansen bieden bij overheidsopdrachten

  Eén van de doelstellingen van het Vlaams plan overheidsopdrachten is de deelname van KMO’s aan overheidsopdrachten te bevorderen. We willen KMO’s meer bewust maken van de opportuniteiten die overheidsopdrachten bieden en een aantal bestaande struikelblokken elimineren.

  Binnen deze doelstelling besteden we bijzondere aandacht aan start-ups en scale-ups. In het Vlaamse innovatielandschap zijn er veel kleine schaalbare bedrijven, die interessante toepassingen ontwikkelen. Deze toepassingen kunnen de efficiëntie en kwaliteit van overheidsdiensten bevorderen. De toegang tot overheidsopdrachten voor deze ondernemingen stimuleert de mededinging en geeft jonge ondernemingen een kans te groeien.

  Met ‘Kopen bij start-ups’ vergemakkelijken we de toegang tot overheidsopdrachten voor jonge, innovatieve ondernemingen. We willen dit realiseren door te zorgen voor een betere bekendmaking van overheidsopdrachten ten aanzien van start-ups, door ondersteuning van de aankopers binnen de Vlaamse overheid en door een vereenvoudigd instrumentarium aan te bieden.

  Hoe?

  Identificeren van geschikte opdrachten voor start-ups

  Een eerste stap is bepalen welke overheidsopdrachten geschikt zijn om in te laten vullen door start- en scale-ups. Hiervoor hou je als entiteit best rekening met elementen zoals de raming en grootte van de opdracht. Maar ook het (strategisch) belang van de opdracht. 

  Gezien start-ups per definitie jonge en minder ervaren bedrijven zijn met een beperkt aantal medewerkers, hou je er best ook rekening mee dat werken met start-ups soms een andere manier van samenwerken inhoudt in vergelijking met meer tradionele bedrijven. Maar je krijgt er natuurlijk wel veel voor terug: hun ervaring met nieuwe en innovatieve technologieën, specialisatie, snelheid van werken, kostenefficiëntie, sterke klantgerichtheid, imagebuilding, … zijn er maar enkele voorbeelden van. 

  Een opdracht opstarten via ‘Kopen bij start-ups’

  Voor “kopen bij start-ups” worden twee plaatsingsprocedures uit de regelgeving overheidsopdrachten nader uitgewerkt. Het gaat om de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

  Hieronder vind je een beknopt overzicht van het procedureverloop. Lees voor meer informatie de leidraad ‘kopen bij start-ups’.

  Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

  De OPZB kan gehanteerd worden voor opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave lager ligt dan 140.000 euro excl. BTW. De procedure is ook mogelijk voor dienstenopdrachten inzake onderzoek en ontwikkeling waarvan de goed te keuren uitgave lager ligt dan 215.000 euro excl. BTW. 

  De procedure verloopt in volgende stappen:

  1. Bekendmaken en verspreiden van de uitdaging

  De uitdaging wordt bekendgemaakt op de marktplaats voor start-ups en scale-ups.

  2. Ondernemingen maken hun interesse kenbaar

  De ondernemingen die interesse hebben nemen contact op via de contactgegevens vermeld in de bekendmaking. Hierbij bezorgen ze de gevraagde informatie. Bij deze marktconsultatie kunnen ondernemingen uitgenodigd worden voor een ‘pitch’ waarbij de onderneming zichzelf en haar ideeën voorstelt.

  3. Ondernemingen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen

  Op basis van de verzamelde informatie in het kader van de marktconsultatie maakt de overheid een bestek (zie het modelbestek OPZB) en nodigt ze de meest beloftevolle ondernemingen uit om een offerte in te dienen.

  4. Evalueren van de offertes en onderhandelen in open dialoog

  De overheid beoordeelt de ingediende offertes op basis van de gunningscriteria. Hierbij kunnen de ondernemingen worden uitgenodigd voor onderhandelingen.

  5. Gunnen van de opdracht

  De overheid kiest de beste offerte en informeert de ondernemingen hierover.

  Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

  De VOPMB kan gehanteerd worden voor opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan 215.000 euro excl. BTW. 
  De procedure verloopt in volgende stappen:

  1. Bekendmaken van de opdracht

  De opdracht wordt bekendgemaakt via e-notification. Hierbij wordt ook het bestek gepubliceerd. Na deze bekendmaking wordt de opdracht ook bekendgemaakt op de marktplaats voor start-ups en scale-ups.

  2. Ondernemingen dienen hun offerte in

  De ondernemingen die interesse hebben dienen hun offerte in via e-tendering. Ze voegen hierbij alle informatie die in het bestek wordt gevraagd zowel ter beoordeling van de selectiecriteria als de gunningscriteria.

  3. Evalueren van de offertes en onderhandelen in open dialoog

  De overheid beoordeelt de ingediende offertes op basis van de gunningscriteria. Hierbij kunnen de ondernemingen worden uitgenodigd voor onderhandelingen.

  4. Gunnen van de opdracht

  De overheid kiest de beste offerte en informeert de ondernemingen hierover.

  Over het project 'kopen bij start-ups'

  In 2018 ging het project “kopen bij start-ups” van start om de toegang tot overheidsopdrachten voor jonge, innovatieve ondernemingen te vergemakkelijken. Dit biedt de Vlaamse overheid kansen om innovatieve technologieën op een flexibele en (kosten)efficiënte manier te verwerven. Als overheid creëren we tegelijk een belangrijke thuismarkt voor jonge Vlaamse ‘schaalbare’ bedrijven.

  De projectgroep “kopen bij start-ups” leidt het project in goede banen. Deze projectgroep is een samenwerking tussen

  • het beleidsdomeinen Kanselarij, Bestuur Buitenlandse Zaken en Justitie (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Het Facilitair Bedrijf en Informatie Vlaanderen) en
  • het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (Agentschap Innoveren en Ondernemen en Departement Economie, Wetenschap en Innovatie).

  Verwante initiatieven binnen de Vlaamse overheid

  Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

  Met het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) willen we de enorme koopkracht van de Vlaamse overheid en de publieke sector meer strategisch inzetten voor innovatie.

  Het PIO creëert via innovatieve overheidsopdrachten extra mogelijkheden om, samen met ondernemingen en onderzoekscentra, de werking van de Vlaamse publieke sector te vernieuwen en innovatieve antwoorden te bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen.

  Sandbox Vlaanderen

  Sandbox Vlaanderen is een gecontroleerde omgeving waarbij innovatieve start-ups samen met een team binnen de overheid gedurende een periode van maximum 4 maanden een experiment opzetten om een concreet probleem op te lossen. De resultaten worden halfjaarlijks breed gedeeld.

  De overheid wordt zo geïnspireerd en krijgt nieuwe inzichten. In dit geval is er initieel nog geen sprake van een overheidsopdracht. De start-up krijgt wel de mogelijkheid zijn nieuwe product of technologie te valideren met gebruikers, en de overheid als referentieklant te gebruiken.

  Sandbox Vlaanderen kan een voortraject zijn voor een PIO-project of een aankoop door een entiteit van de Vlaamse overheid aan de hand van het vereenvoudigd instrumentarium van de projectgroep “kopen bij start ups”.