chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Info voor start-ups

  Start-ups betere kansen bieden bij overheidsopdrachten

  De Vlaamse overheid besteedt jaarlijks verschillende miljoenen euro aan het inkopen van producten en diensten. Tot op heden slaagt ze er helaas niet in om een substantieel deel hiervan bij start-en scale-ups aan te kopen. Nochtans kan dit een voor de Vlaamse overheid kansen bieden om innovatieve technologieën op een flexibele en (kosten)efficiënte manier te verwerven. Bovendien creëren we zo als overheid tegelijk een belangrijke thuismarkt voor jonge Vlaamse ‘schaalbare’ bedrijven.

  Met ‘Kopen bij start-ups’ willen we hier een antwoord op bieden.  

  Hoe?

  Met ‘kopen bij start-ups’ willen we de toegang tot overheidsopdrachten voor jonge, innovatieve ondernemingen vergemakkelijken. We willen dit realiseren door te zorgen voor een betere bekendmaking van overheidsopdrachten ten aanzien van start-ups, door begeleiding en een vereenvoudigd instrumentarium aan te bieden.

  Betere bekendmaking van overheidsopdrachten

  Om als start-ups makkelijk je weg te vinden naar alle overheidsopdrachten die interessant kunnen zijn voor, publiceren we deze allemaal samen op de centrale online Marktplaats. Op deze pagina vind je een overzicht van alle van overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid die interessant kunnen zijn voor hen.

  Vereenvoudigde procedure

  Op de marktplaats publiceren we steeds een eenvoudige tegeltekst met een beknopte omschrijving van wat de noden en eventuele technische voorwaarden zijn van de entiteit die de overheidsopdracht lanceert.

  Een voorstel indienen op een overheidsopdracht via Kopen bij start-ups is eenvoudig en efficiënt:

  • Op basis van de tegeltekst kan je een beknopt voorstel tot oplossing indienen
  • De beste voorstellen worden weerhouden om voorgesteld te worden in een pitch-sessie voor een jury
  • De meest beloftevolle voorstellen van deze pitch-sessies ontvangen het bestek voor de opdracht
  • De bestekken waarmee we werken bij ‘Kopen bij start-ups’ zijn sterk vereenvoudigde bestekken in vergelijking met de bestekken bij traditionele overheidsopdrachten, het aantal administratieve verplichtingen voor de start-up is hierbij tot een minimum beperkt
  • Op basis van het ontvangen bestek dient de start-up een offerte in voor het opleveren van de opdracht
  • De opdracht wordt uiteindelijk gegund op basis van een vergelijking tussen de offertes op basis van prijs-, kwaliteit- en innovativiteit

   

  Waarom als start-up intekenen op overheidsopdrachten?

  Als start-up intekenen op de opdrachten van ‘Kopen bij start-ups’ bij de Vlaamse overheid biedt jou als jonge onderneming heel wat kansen en opportuniteiten:

  • Een opdracht bij de Vlaamse overheid kan jouw onderneming een stevige boost geven
  • De Vlaamse overheid is een betrouwbare en loyale partner
  • De Vlaamse overheid engageert zich als een grote referentieklant waardoor je als start-up wint aan geloofwaardigheid, ook internationaal
  • Je helpt mee bouwen aan een innovatieve overheid die ten dienste staat van de burgers, een opdracht met een stevige maatschappelijke impact dus!

   

  Verwante initiatieven binnen de Vlaamse overheid

  Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

  Met het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) willen we de enorme koopkracht van de Vlaamse overheid en de publieke sector meer strategisch inzetten voor innovatie.

  Het PIO creëert via innovatieve overheidsopdrachten extra mogelijkheden om, samen met ondernemingen en onderzoekscentra, de werking van de Vlaamse publieke sector te vernieuwen en innovatieve antwoorden te bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen.

  Sandbox Vlaanderen

  Sandbox Vlaanderen is een gecontroleerde omgeving waarbij innovatieve start-ups samen met een team binnen de overheid gedurende een periode van maximum 4 maanden een experiment opzetten om een concreet probleem op te lossen. De resultaten worden halfjaarlijks breed gedeeld.

  De overheid wordt zo geïnspireerd en krijgt nieuwe inzichten. In dit geval is er initieel nog geen sprake van een overheidsopdracht. De start-up krijgt wel de mogelijkheid zijn nieuwe product of technologie te valideren met gebruikers, en de overheid als referentieklant te gebruiken.

  Sandbox Vlaanderen kan een voortraject zijn voor een PIO-project of een aankoop door een entiteit van de Vlaamse overheid aan de hand van het vereenvoudigd instrumentarium van de projectgroep “kopen bij start ups”