chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Strijd tegen sociale fraude

  De Vlaamse Regering en de SIOD werken samen in de strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid

  De diensten van de Vlaamse Regering hebben de plicht om toe te zien op de naleving van de federale sociale wetgeving. Dit maakt deel uit van de strijd tegen de sociale fraude en de illegale arbeid.

  Op 12 oktober 2018 sloten de Vlaamse Regering en de federale SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) in dit kader een samenwerkingsprotocol om misbruiken efficiënter op te sporen via wederzijdse uitwisseling van gegevens. Het betreft een uitbreiding van het bestaande samenwerkingsprotocol tussen Het Facilitair Bedrijf en de SIOD naar andere entiteiten van de Vlaamse overheid.

  De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) zal de betrokken diensten van de Vlaamse Regering ondersteunen bij het toezicht op de naleving van de sociale wetgeving bij uitvoering van overheidsopdrachten.

  De betrokken diensten van de Vlaamse Regering zullen, in hun hoedanigheid van opdrachtgever van overheidsopdrachten, informatie uitwisselen met de federale inspectiediensten.

  Voor de toepassing van dit protocol worden onder de betrokken diensten van de Vlaamse Regering de departementen en intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse administratie verstaan. Zij zijn in elk geval partner bij het protocol.

  Andere entiteiten van de Vlaamse overheid, zoals de extern verzelfstandigde agentschappen, kunnen toetreden door eenzijdige ondertekening van een addendum bij dit protocol. Zij bezorgen een kopie van dit ondertekende addendum aan het secretariaat van het Vlaams Samenwerkingsforum op het mailadres forumoverheidsopdrachten@vlaanderen.be