chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Op 30 juni 2017 is de huidige regelgeving overheidsopdrachten in werking getreden. De wet en de koninklijke besluiten gelden voor alle overheidsopdrachten die je vanaf 30 juni 2017 hebt bekendgemaakt of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers hebt uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen (wanneer een bekendmaking niet verplicht is).

  Opdrachten die je eerder hebt bekendgemaakt of waarvoor je de uitnodiging tot indiening van een offerte eerder hebt verstuurd, blijven onderworpen aan de vorige wet of koninklijke besluiten plaatsing. Aan deze opdrachten wijzigt de inwerkingtreding van deze regelgeving niets. 

  Afhankelijk van wanneer je de opdracht hebt bekendgemaakt of je de uitnodiging hebt verstuurd om een offerte in te dienen, geldt er dus een ander basiskader:

  • vanaf 30 juni 2017: je overheidsopdracht valt volledig onder het basiskader van de huidige regelgeving overheidsopdrachten
  • vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017: je overheidsopdracht valt volledig onder het basiskader 2013-2017
  • vóór 1 juli 2013: de uitvoering van je opdracht valt onder het basiskader 1997-2013

  Op 30 juni 2017 zijn daarnaast ook de wet betreffende de concessieovereenkomsten en het bijhorende koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels in werking getreden. Deze wet geldt voor de concessieovereenkomsten die je vanaf 30 juni 2017 hebt bekendgemaakt of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers hebt uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen (wanneer een bekendmaking niet verplicht is). Dit koninklijk besluit geldt vanaf 30 juni 2017 voor deze concessies. 

  Kijk aandachtig na welke regelgeving van toepassing is op jouw opdracht en raadpleeg hieronder het gepaste kader.

  De wetten en koninklijke besluiten over alle overheidsopdrachten (klassieke en speciale sectoren, defensie-en veiligheidsbeleid) en over concessieovereenkomsten zijn raadpleegbaar op de website van de FOD Beleid & Ondersteuning bij het thema overheidsopdrachten.

  Gerelateerde regelgeving