chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Reproductieapparatuur

  De productgroep reproductieapparatuur is van een bijzondere relevantie voor heel wat overheden. Op de meeste afdelingen wordt er immers nog steeds aanzienlijk wat geprint en gekopieerd. Onder het toepassingsgebied ressorteren een vrij divers aantal producten, gaande van kleine A4-printers tot grote multifunctionals. De verduurzaming van de overheidsopdrachten voor de aankoop van deze apparaten, zou een belangrijke verkleining van de milieu-impact betekenen. Reproductieapparatuur is vervaardigd uit en verbruikt een divers materialen, waardoor je aan het verduurzamen van deze productgroep de nodige aandacht moet besteden. Door het opnemen van de passende duurzaamheidscriteria in het bestek, kan je je aankopen van reproductieapparatuur, mits een beperkte inspanning, evenwel op een juridisch correcte manier aanzienlijk verduurzamen.

  Productfiche reproductieapparatuur

  De Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (PODDO) stelde in samenwerking met de Vlaamse overheid een productfiche op voor het duurzaam aankopen van reproductieapparatuur. De ‘fiche Beelduitrusting’ bevat de nodige informatie en modelbepalingen om uw aankoop van reproductieapparatuur op een eenvoudige en juridisch veilige manier te verduurzamen. In principe kunnen de criteria worden toegepast op alle aankopen van reproductieapparatuur.

  Aandachtspunten bij de productfiche

  Sommige criteria van de fiche hebben betrekking op de materialen of aspecten die niet relevant zijn voor alle soorten reproductieapparatuur. Het spreekt bijvoorbeeld voor zich dat je geen criterium dat betrekking heeft op batterijen moet opnemen in het bestek, indien je de aankoop van reproductieapparatuur beoogt waar geen batterijen in zijn verwerkt. Je dient dan ook kort na te gaan of de opname van een bepaald criterium wel relevant en aangewezen is in het kader van jouw concrete aankoop van reproductieapparatuur. Bovendien zijn sommige criteria ook enkel nuttig voor zover het aangekochte product een bepaalde functionaliteit moet hebben. Uiteraard hoef je bijvoorbeeld geen criterium voor dubbelzijdig afdrukken op te nemen in het bestek als je met de opdracht enkel scanners wenst aan te kopen.

  Op basis van de ervaring die binnen de Vlaamse overheid al bestaat omtrent het aankopen van reproductieapparatuur en intensief contact met o.a. de sector, stelt de Vlaamse overheid voor om onderstaande criteria anders te omschrijven dan in de productfiche Beelduitrusting. De criteria blijven in de geest wel dezelfde.

  Geluidsvermogen (criterium 3 onder technische specificaties)

  De apparatuur mag niet meer geluid produceren dan 7,5 (B) LWAd, behalve indien de apparatuur een capaciteit heeft van meer dan 71 kopieën per minuut.

  Gebruik gerecycleerd papier (criterium 9 onder technische specificaties)

  De aangekochte apparatuur is geschikt voor het gebruik van gerecycleerd papier.

  Verpakkingsmateriaal (criterium 7.1.3 onder uitvoeringsvoorwaarden)

  Betreffende de verpakking van het papier gelden volgende vereisten:

  • De hoeveelheid verpakking wordt zoveel mogelijk beperkt
  • Verpakkingen zijn ofwel herbruikbaar, of bestaan (gedeeltelijk of volledig indien papier en karton) uit gerecycleerd materiaal en/of materialen afkomstig uit hernieuwbare bronnen
  • Alle verpakkingsmaterialen zijn eenvoudig met de hand te scheiden in recycleerbare delen van één materiaal (bijv. karton, papier, kunststof, textiel)

   Aanvullende info: marktinformatie, tips, valkuilen

   Het Facilitair Bedrijf voorziet in een omvangrijk raamcontract met HB-Plus. Op dit raamcontract kan onder meer reproductieapparatuur worden afgenomen.

   Indien je wenst na te gaan of de raamovereenkomst is opengesteld voor jouw entiteit, kan je terecht op deze webpagina.

   Verdere informatie in detail.

   Verder informatie en inspiratie voor het verduurzamen van jouw opdrachten voor reproductieapparatuur kan je ook vinden in de in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgestelde criteria voor de duurzame aankoop van reproductieapparatuur.

   Vragen - ondersteuning

   Voor vrijblijvend advies of bijkomende vragen kan je terecht bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten.

   Monitoring

   De Vlaamse overheid heeft zichzelf in het kader van het de Vlaamse actieplannen duurzame overheidsopdrachten en het meerjarenprogramma ‘Slagkrachtige overheid’ de doelstelling gesteld om 100% duurzaam aan te kopen tegen 2020. De Vlaamse overheid merkt een opdracht voor meubilair pas als duurzaam aan wanneer de criteria in verband met dubbelzijdig afdrukken, energieprestaties, geluidsvermogen, gevaarlijke stoffen en het gebruik van gerecycleerd papier in het bestek zijn opgenomen. Indien de opname van een bepaald criterium niet nuttig is in het kader van de concrete opdracht, hoef je het niet in het bestek op te nemen. In dat geval zal het niet opnemen van het criterium uiteraard niet leiden tot het aanmerken van de opdracht als niet-duurzaam. In het kader van de jaarlijkse monitoring duurzame overheidsopdrachten die nagaat in welke mate de Vlaamse overheid reeds duurzaam aankoopt, zal gevraagd worden of jouw overheidsopdrachten voor reproductieapparatuur deze criteria bevatten. Als aankoper van de Vlaamse overheid doe je er daarom goed aan om te registreren of een opdracht voor reproductieapparatuur al dan niet de essentiële duurzaamheidscriteria bevat (cf. beslissing van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 VR PV 2011/19).

   Essentiële duurzaamheidscriteria waarop wordt gemonitord.