chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beleid 2009 -2014

  Actieplan 2012-2014

  Op 21 december 2012 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2012-2014 goed. Dit actieplan is de opvolger van het eerste Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten (2009-2011) dat op 5 juni 2009 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd (zie verder op deze pagina).

  Het tweede actieplan duurzame  overheidsopdrachten bevat acties en maatregelen ter verduurzaming van de overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid. Daarnaast vindt u er ook een uitgebreide evaluatie van het actieplan 2009-2011 in terug..

  Het actieplan zet o.m. in op volgende krachtlijnen:

  • Samenwerking met de andere beleidsniveaus,
  • Focus op raamovereenkomsten en opdrachtencentrales,
  • Duurzame overheidsopdrachten als hefboom voor een duurzaam materialenbeheer,
  • Gebruik van levenscycluskost in duurzame overheidsopdrachten,
  • Duurzaam innovatief aanbesteden,
  • Duurzaamheid bij publiek-private samenwerking,
  • Vergroten van de gedragenheid van duurzame overheidsopdrachten,
  • Sociale overwegingen: een integraal onderdeel van duurzame overheidsopdrachten,
  • Duurzaamheidscriteria en doelstellingen per productgroep,
  • Centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten voor communicatie, sensibilisering en begeleiding van entiteiten bij de integratie van duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten.

  Het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2012-2014 wordt opgevolgd door het Vlaams plan overheidsopdrachten.

  naar boven

  Actieplan 2009-2011

  Het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011 had als doel het proces rond duurzame overheidsopdrachten een nieuwe dynamiek te geven en op een meer gecoördineerde manier te laten verlopen.

  Met het actieplan heeft de Vlaamse overheid voor het eerst het voorbeeld gegeven en andere actoren gestimuleerd om te verduurzamen. Het actieplan vormde ook het eerste kader voor gestructureerde acties, verder overleg en samenwerking met de andere beleidsniveaus. Het actieplan is een eerste stap naar de ambitieuze doelstelling om tegen 2020 honderd procent duurzame overheidsopdrachten te plaatsen. Bij opmaak van het actieplan werd extra aandacht besteed aan de sociale criteria.

  De krachtlijnen van het eerste actieplanzijn

  • het zorgen voor voldoende gedragenheid voor duurzame overheidsopdrachten
  • het voorzien in een ambtelijke onderbouw voor de werking rond duurzame overheidsopdrachten
  • het stimuleren van voorraadbeheer en hergebruik van materiaal
  • de invulling van doelstellingen en acties in productgroepen waar quick-wins gerealiseerd kunnen worden en onderzoek naar ondersteunende instrumenten voor invulling van acties en doelstellingen van andere relevante productgroepen,
  • zorgen voor een inhaalbeweging voor het sociale luik van duurzame overheidsopdrachten
  • het voorzien in communicatie, sensibilisatie en begeleiding voor entiteiten om duurzame criteria te integreren in overheidsopdrachten.

  Bij opmaak van het actieplan 2012-2014 werd vastgesteld dat de vooropgestelde doelstellingen van het actieplan 2009-2011 werden bereikt. Dit actieplan heeft immers geleid tot een nieuwe dynamiek in het proces rond duurzame overheidsopdrachten, een goed gestructureerde werking, een beter gecoördineerde doorstroming van informatie en een beter overleg tussen de betrokkenen in de verschillende beleidsniveaus.

  naar boven