chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  CO2-prestatieladder

  De CO2-prestatieladder is een instrument en certificeringsschema dat in overheidsopdrachten gebruikt kan worden om CO2-reducties in de bouwsector te stimuleren.Door de ladder in overheidsopdrachten te integreren, kunnen aanbestedende overheden de CO2-uitstoot van de bouwsector helpen verlagen.

  Achtergrond

  De CO2-prestatieladder werd in Nederland ontwikkeld in 2009 op initiatief van ProRail dat sindsdien actief gebruik maakt van het instrument als gunningscriterium voor de plaatsing van overheidsopdrachten in de bouwsector. Het idee achter de tool is de volledige constructiesector te stimuleren om een continu managementsysteem op te zetten voor het reduceren van de CO2-uitstoot, eerder dan enkel te werken met projectmatige maatregelen.

  De ladder heeft in Nederland geleid tot 1,5% extra CO2-reducties per jaar voor de deelnemende bedrijven. Voortbouwend op het Nederlandse succes van de CO2-prestatieladder gelooft de vereniging van Belgische Aannemers van grote bouwwerken dat een Belgisch model van deze ladder de CO2-uitstoot van de bouwsector kan helpen verlagen en roept de overheden in België op om dit instrument ook toe te passen bij overheidsopdrachten.

  Werking CO2-prestatieladder

  De CO2-prestatieladder is een certificeerbaar managementsysteem dat bedrijven stimuleert om CO2 te reduceren op zowel structurele wijze, binnen de bedrijfsvoering als in projecten én in de toeleveringsketen. De ladder is een op zichzelf staand certificatieschema waarin bedrijven zich vrijwillig kunnen laten certificeren. De certificatie gebeurt door een geaccrediteerd en onafhankelijk organisme.

  Om certificatie aan de hand van de CO2-prestatieladder te stimuleren wordt er gebruik gemaakt van een gunningsvoordeel bij overheidsopdrachten voor bedrijven die goed scoren op de ladder. Bedrijven die gecertificeerd zijn overeenkomstig een trede van de CO2-prestatieladder en dus inspanningen doen op het vlak van CO2-reductie, maken dus een grotere kans om overheidsopdrachten binnen te halen.

  Implementatie door de Vlaamse overheid

  De Vlaamse en Waalse overheid zullen tot 2022 de CO2-prestatieladder testen bij een twintigtal grote overheidsopdrachten voor werken en nadien een beslissing nemen over de structurele implementatie. Concreet zullen bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen een grotere kans maken om deze overheidsopdrachten in de wacht te slepen.

  Deze pagina zal geregeld een update krijgen naarmate de pilootprojecten concreet vorm krijgen en de uitvoeringsfase doorlopen.

  Meer info

  Op de website https://www.co2-prestatieladder.be/ kunnen zowel aanbestedende overheden als geïnteresseerde bedrijven terecht voor meer info en voor ondersteunende handleidingen en instrumenten.

  Heeft u als aanbestedende overheid met zetel in het Vlaams Gewest interesse in het toepassen van de CO2-prestatieladder in een grote overheidsopdracht voor werken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid.