chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Compostvaten en vuilniszakken

  Inleiding

  Het aankoopvolume van sommige overheden bestaat voor een niet te verwaarlozen deel uit aankopen van compostvaten en vuilniszakken. Vooral wat gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden betreft is dit het geval. De overheidsopdrachten voor de aankoop van deze productgroepen, hebben een aanzienlijk verduurzamingspotentieel, bijvoorbeeld op het vlak van duurzame materialen. Door de opname van passende en juridisch correcte criteria, kan je de opdrachten op een vrij eenvoudige manier verduurzamen. Uit onderzoek blijkt dat duurzame vuilniszakken en compostvaten voldoende voorradig zijn op de markt. Er zijn ook passende labels en standaarden voorhanden waarmee inschrijvers kunnen aantonen dat de producten die ze in hun offerte voorstellen, voldoen aan de duurzaamheidscriteria.

  Productfiche compostvaten en vuilniszakken

  Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken stelde productfiches op die alle nodige (markt-)informatie en modelbepalingen bevatten om uw opdrachten voor compostvaten en vuilniszakken op een eenvoudige en juridisch correcte manier te verduurzamen. De criteria kwamen tot stand i.k.v. een wetenschappelijke studie, werden meermaals afgetoetst met een ruime groep stakeholders en zijn juridisch gecontroleerd.

  Vragen - ondersteuning

  Voor vrijblijvend advies of bijkomende vragen kan je terecht bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten.