chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Eerlijke handel

  De Vlaamse overheid besteedt al jaren aandacht aan het aankopen van producten uit de eerlijke handel. Wat begon bij koffie deint nu ook uit naar andere producten. Deze inspanningen voor eerlijke handel werden beloond met een Fairtrade Award.

  Een product uit de eerlijke handel voldoet onder meer aan volgende uitgangspunten:

  • Het product wordt geoogst bij kleine producenten, betrokken in het kader van een samenwerking van lange duur, in de vorm van een ondersteuningsprogramma van kleine producenten in ontwikkelingslanden.
  • De leverancier garandeert dat de producenten een garantieprijs ontvangen, die de kosten van een sociale en milieuvriendelijke teelt dekt.
  • Als de wereldmarktprijs hoger ligt dan de garantieprijs, wordt aan de producenten de wereldmarktprijs betaald.
  • Producenten kunnen indien gewenst al een percentage van de verkoopprijs van hun product ontvangen voor verscheping, zodat zij noodzakelijke investeringen kunnen doen.
  • De toetreding tot het ondersteuningsprogramma is kosteloos voor de producenten.

  Wist je dat alle koffie die via de raamovereenkomsten van Het Facilitair Bedrijf aangekocht wordt afkomstig is uit de eerlijke handel?

  Zo is er een specifieke raamovereenkomst voor de levering van koffie uit de eerlijke handel. De essentiële criteria voor eerlijke handel werden als minimale eisen opgelegd in het bestek. Inschrijvers konden in hun offerte dus enkel koffie aanbieden die aantoonbaar afkomstig is uit de eerlijke handel. Het Facilitair Bedrijf legde tevens een selectiecriterium inzake technische bekwaamheid op waarbij de inschrijvers minstens 5 referenties moesten voorleggen waarbij voor minstens 50.000 euro aan koffie uit de eerlijke handel werd geleverd.

  Ook de raamovereenkomst voor de warme drankenautomaten zette actief in op koffie uit eerlijke handel. Om de mededinging te stimuleren en lage prijzen te verzekeren, werd echter ook een alternatieve eisenset opgenomen (enerzijds eerlijke handel, anderzijds een andere set aan eisen die onderliggend is aan labels als UTZ en Rainforest Alliance). De winnende offerte omvatte echter koffie uit de eerlijke handel, dus ook de koffie en een aantal andere producten in de warme drankenautomaten (thee, cacao) zijn afkomstig uit de eerlijke handel. Deze raamovereenkomst is ook duurzaam op andere vlakken, zo zijn de automaten energie-efficiënt omdat ze een energiespaarstand hebben en ook volledig kunnen uitgeschakeld worden. Ten slotte gebruikt de leverancier een geavanceerde route-optimalisatie, een goed voorraadbeheer en een regiogebonden distributiesysteem waardoor het aantal transportbewegingen en de lengte ervan sterk gereduceerd worden.

  Wist je dat ook een aantal van de wijnen uit het aanbod van Het Facilitair Bedrijf afkomstig zijn uit de eerlijke handel?

  Ook in de raamovereenkomst voor wijnen werd er -naast een aantal andere duurzaamheidsoverwegingen- ingezet op eerlijke handel. Om de inschrijvers te stimuleren om wijnen uit de eerlijke handel en biowijnen voor te stellen, werd een op maat gemaakt gunningscriterium opgenomen. Dit heeft er toe geleid dat er in het aangeboden gamma heel wat wijnen uit de eerlijke handel zitten. Vooral de wijnen uit landen waar er nog armoede en risico op ondermaatse arbeidsomstandigheden is, dragen een label inzake eerlijke handel. Het is dan ook vooral voor deze wijnen dat een certificatie inzake eerlijke handel relevant is. Daarnaast omvat het gamma ook een aantal wijnen uit de biologische teelt.

  Wist je dat heel wat fruit uit de fruitmanden van Het Facilitair Bedrijf afkomstig is uit de eerlijke handel?

  Eerlijke handel is ook belangrijk bij fruit dat afkomstig is uit derdewereldlanden. Een gunningscriterium duurzaamheid in de raamovereenkomst voor fruitmanden zette specifiek in op het vergroten van het aandeel fruit met een label inzake eerlijke handel. Omdat eerlijke handel uiteraard niet de enige duurzaamheidsoverweging is bij fruit, beloonde het gunningscriterium inschrijvers ook naarmate zij een groter aanbod aan biologisch geteeld fruit en lokaal geteeld fruit voorstellen. Daarnaast waren ook het transport en de reductie van broeikasgasemissies een belangrijk aandachtspunt bij deze raamovereenkomst, waarvoor ook in een specifiek gunningscriterium werd voorzien.