chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Elektriciteit

  De productgroep elektriciteit is een homogene productgroep die gemakkelijk duurzaam aangekocht kan worden. Door slechts één enkel duurzaamheidscriterium in het bestek op te nemen, kan je groene stroom aankopen en zo de milieu-impact van je entiteit aanzienlijk beperken. Groene stroom is voldoende voorradig op de markt en weegt budgettair doorgaans niet zwaarder door dan de aankoop van grijze stroom.

  Productfiche elektriciteit

  De Europese Commissie stelde een productfiche op voor het duurzaam aankopen van elektriciteit. Deze fiche bevat alle nodige informatie en modelbepalingen om je opdracht voor de aankoop van elektriciteit op een eenvoudige en juridisch correcte manier te verduurzamen.

  De essentie van de productfiche houdt in dat de geleverde elektriciteit moet bestaan uit 100% groene stroom zoals omschreven in Richtlijn 2009/28/EG. Opgelet deze richtlijn werd vervangen door Richtlijn 2018/2001. Deze zou ten laatste op 30 juni 2021 omgezet moeten zijn.

  Onder ‘groene stroom’ wordt overeenkomstig de nieuwe Richtlijn 2018/2001 energie verstaan die opgewekt wordt uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk windenergie, zonne-energie (thermische zonne-energie en fotovoltaïsche energie) en geothermische energie, omgevingsenergie, getijdenenergie, golfslagenergie en andere energie uit de oceanen, waterkracht, en energie uit biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties, en biogas. De criteria zijn van toepassing op alle aankopen van elektriciteit, ongeacht de looptijd van de opdracht.

  Het Vlaams Energiebedrijf als aankoopcentrale

  Het Vlaams Energiebedrijf voorziet als aankoopcentrale voor energie in een aanbod aan groene stroom. Heel wat entiteiten van de Vlaamse overheid en Vlaamse lokale besturen kunnen gebruik maken van dit aanbod. Groene stroom afnemen van het Vlaams Energiebedrijf kan op een eenvoudige manier met een minimum aan administratieve lasten. Indien je entiteit nog niet afneemt en je wenst na te gaan of het aanbod ook voor jullie toegankelijk is, kan je terecht op de website van het Vlaamse Energiebedrijf.

  Meer info

  Verder informatie en inspiratie, o.m. ook over de sociale aspecten van elektriciteit, kan je vinden in de in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgestelde fiche.

  Vragen - ondersteuning

  Voor vrijblijvend advies of bijkomende vragen kunnen entiteiten van de Vlaamse overheid terecht bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten.

  Monitoring

  De Vlaamse overheid heeft zichzelf in het kader van het Vlaams plan overheidsopdrachten de doelstelling gesteld om 100% duurzaam aan te kopen tegen en na 2020. De Vlaamse overheid merkt een opdracht voor elektriciteit pas als duurzaam aan wanneer het essentieel criterium in verband met groene stroom in het bestek is opgenomen. Als aankoper van de Vlaamse overheid doe je er daarom goed aan om te registreren of een opdracht voor de aankoop van elektriciteit al dan niet dit essentieel duurzaamheidscriterium bevat. De entiteiten die erbij aangesloten zijn, kunnen daarvoor gebruik maken van eDelta.

  Lees meer over het essentiële duurzaamheidscriterium waarop wordt gemonitord.