chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Generiek criterium verpakkingen

  Heel wat goederen worden geleverd in verpakkingen die een aanzienlijke impact hebben op het milieu. Overheden kunnen in de uitvoeringsvoorwaarden van hun bestekken duurzaamheidseisen stellen aan deze verpakkingen om deze impact te beperken.

  Onderstaande modelclausule is toepasbaar op heel wat opdrachten m.b.t. het verwerven van goederen en kan je overnemen in de opdrachtdocumenten.

  Voor sommige opdrachten kan het aangewezen zijn om deze generieke clausule verder te concretiseren of te verstrengen, bijvoorbeeld door te bepalen dat de verpakking moet bestaan uit gerecycleerde kartonnen dozen. In andere – uitzonderlijke – gevallen is de clausule mogelijks niet toepasbaar.

  Betreffende de eventuele verpakking van de goederen gelden volgende vereisten:

  De hoeveelheid eenmalige verpakkingen wordt zoveel mogelijk beperkt. Wanneer verpakkingen nodig zijn, wordt de voorkeur gegeven aan herbruikbare verpakkingen.

  Wanneer toch eenmalige verpakkingen gebruikt worden, geldt:

  • De verpakking bestaat uit één materiaal of uit materialen die los zijn van mekaar (niet verlijmd, geniet ...).
  • De vezels van papieren / kartonnen verpakkingen zijn voor minstens 70% afkomstig uit duurzame bronnen (recyclage / duurzaam beheerde bossen).
  • Plastic verpakkingen bestaan uit PET, PP, HDPE, LDPE of PS – Deze kunnen zowel uit biobased als fossiele grondstoffen bestaan.

  Op basis van je voorafgaande marktbevraging, kan je bv. ook voor plastic verpakkingen nog een minimum % recyclaat opleggen of beter beoordelen in het kader van de gunningscriteria. Zo zorg je er zelf beter voor dat de materiaalkringloop gesloten wordt.

  De bovenstaande modelclausule kan je nog verder aanpassen aan je specifieke situatie. Op https://www.cirkeltips.be/ en https://www.pack4recycling.be/nl vind je alvast heel wat tips om verpakkingen voor bepaalde productgroepen te vermijden of om meer duurzame varianten te vragen. De websites zijn gericht op de producenten en leveranciers, maar bevatten heel wat goede aanknopingspunten voor je overheidsopdrachten.