chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Groenbeheer

  Inleiding

  Overheden kopen heel wat producten en diensten m.b.t. groenbeheer aan. Elke overheid is anders, daarom ligt de focus voor de ene meer op dienstverlening, terwijl de andere liever producten voor groenbeheer aankoopt voor uitvoer in eigen beheer.

  Door het opnemen van de voor jouw aankoop passende duurzaamheidscriteria in het bestek, kan je je opdrachten voor de aankoop van producten en diensten m.b.t. groenbeheer, mits een beperkte inspanning, op een juridisch correcte manier verduurzamen.

  De producten en diensten voor groenbeheer zijn erg uiteenlopend. Daarom vind je verschillende specifieke sets van criteria en aanbevelingen terug, die je samen moet lezen met de algemene fiche producten of de algemene fiche diensten.

  Er bestaan al heel wat instrumenten die aankopers helpen om een duurzame overheidsopdrachten m.b.t. groenbeheer uit te schrijven, o.a.:

  Deze instrumenten zijn meestal gericht op het ontwerp en de (her)aanleg van openbaar groen. Daarom richten onderstaande fiches zich eerder op het regulier onderhoud en verwijzen ze door naar de bestaande instrumenten m.b.t. ontwerp en (her)aanleg. Waar dit relevant is, vermelden de fiches wel de beheerrichtlijnen uit deze instrumenten.

  Productfiches groenbeheer

  De Vlaamse overheid stelde productfiches op voor het duurzaam aankopen van producten en diensten m.b.t. groenbeheer. Ze deed dit in samenwerking met vertegenwoordigers van de lokale besturen en van de federale overheid. productfiches werden ook besproken met vertegenwoordigers uit de sector en het maatschappelijke middenveld.

  De fiches per subproductgroep bevatten de nodige informatie en modelbepalingen om jouw aankopen van producten en diensten m.b.t. groenbeheer op een eenvoudige en juridisch veilige manier te verduurzamen.

  Producten Diensten
  Algemene fiche producten Algemene fiche diensten
  Organische bodemverbeteringsmiddelen Boombeheer

  Groenbeheer_Zaden-planten  +  bijlage

  Onderhoud van grassportterreinen
  Bodemafdekkingsmaterialen Groenbeheer van waterlopen
  Tuinapparatuur Onderhoud van (half)verhardingen
  Tractoren Beheer van invasieve plantenexoten

  Andere bronnen

  Aankopers kunnen bijkomend ook inspiratie halen uit de GPP-criteriaset die werd gepubliceerd op de GPP-website van de Europese Commissie.

  Verdere informatie en meer inspiratie voor jouw opdrachten i.v.m. producten en diensten m.b.t. groenbeheer kan je ook vinden in de in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgestelde criteria voor de duurzame aankoop van groenvoorzieningen. Ditzelfde ministerie stelt ook een criteriafiche m.b.t. het onderhoud van bloemen en interieurbeplanting ter beschikking. Deze productgroep bleef buiten de scope van de oefening van de Vlaamse overheid.

  Monitoring

  De Vlaamse overheid heeft zichzelf de doelstelling gesteld om 100% duurzaam aan te kopen tegen 2020. Het Vlaams plan overheidsopdrachten bepaalt dat een monitoring noodzakelijk is om na te gaan of de vooropgestelde doelstelling van 100% duurzame overheidsopdrachten tegen 2020 zal gehaald worden.

  De Vlaamse overheid merkt een opdracht voor groenbeheer pas als duurzaam aan wanneer de essentiële duurzaamheidscriteria in het bestek zijn opgenomen. Indien de opname van een bepaald criterium niet nuttig is in het kader van de concrete opdracht, hoef je dit niet in het bestek op te nemen. In dat geval zal het niet opnemen van het criterium uiteraard niet leiden tot het aanmerken van de opdracht als niet-duurzaam. Het eDelta systeem waar heel wat entiteiten van de Vlaamse overheid gebruik van maken, laat toe om te registreren of je overheidsopdrachten voor groenbeheer deze criteria bevatten. Aankopers van de Vlaamse overheid die (nog) geen gebruik maken van eDelta, doen er goed aan om afzonderlijk te registreren of een opdracht voor groenbeheer al dan niet de essentiële duurzaamheidscriteria bevat (cf. beslissing van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 VR PV 2011/19). Zie ter info de pagina met essentiële duurzaamheidscriteria per productgroep.

  Vragen - ondersteuning

  Voor vrijblijvend advies of bijkomende vragen kan je terecht bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten.