chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hout

  Inleiding

  Overheden kopen heel wat hout en houtproducten aan. Doorgaans maakt hout niet het hoofdvoorwerp van de betrokken overheidsopdrachten uit, maar maakt het deel uit van een groter geheel. Zo komen er bijvoorbeeld dikwijls heel wat hout en houtproducten te pas bij het oprichten van gebouwen, het aanleggen van parken en speeltuinen, het aanleggen van kades en stijgers, het produceren van meubilair, …

  Het thema duurzaam bosbeheer is reeds jaren actueel en zal dat wellicht ook blijven. De impact van ongecontroleerde ontbossing op ecosystemen, bedreigde diersoorten, het milieu, het klimaat, de levenskwaliteit van lokale bevolkingsgroepen, e.d. is niet te onderschatten. Overheden moeten in de mate van het mogelijke dan ook hout en houtproducten aankopen die gerecycleerd of afkomstig uit duurzaam bosbeheer zijn. Ze hebben immers een voorbeeldrol t.a.v. andere aankopers en kunnen hun omvangrijke koopkracht aanwenden om de markt van het duurzaam hout te stimuleren.

  Duurzaam hout aankopen d.m.v. overheidsopdrachten is omwille van enkele juridische, praktische en technische redenen echter minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt. Om het aankoopproces te faciliteren heeft het Agentschap voor Natuur en Bos, in samenwerking met diverse experten uit andere beleidsdomeinen een productfiche ontwikkeld die aankopers gebruiksvriendelijke ondersteuning biedt. De productfiche maakt het mogelijk om op een snelle en juridisch correcte manier overheidsopdrachten te verduurzamen waarmee (deels) de  aankoop van hout wordt beoogd.

  Productfiche hout

  De productfiche duurzaam hout ( PDF-versie ) is ontwikkeld op basis van gids van het Europees project ‘Sustainable Timber Action (STA)’. Dit project was gericht op het promoten van eerlijke en duurzame bosbouw d.m.v. aankoop en werd gefinancierd door een divers aantal Europese en internationale partners.

  De productfiche hout die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt, neemt de methodiek uit de STA-guide over, maart vult deze op belangrijke punten aan en conformeert hem aan de Belgische wetgeving en marktsituatie.

  De productfiche bevat alle nodige (markt-)informatie, tips en modelclausules om overheidsopdrachten met een aspect duurzaam hout te verduurzamen. Naast de uitgebreide fiche vind je op deze pagina ook een samenvattend stappenplan ( PDF-versie ) dat per ‘fase’ in de overheidsopdracht in een notendop aangeeft welke duurzaamheidseisen je kan opnemen.

  Om het risico op misbruiken of fraude te minimaliseren, is het van belang dat je alle clausules (inzonderheid deze i.v.m. facturatie) consequent opneemt in de opdrachtdocumenten en gedurende de uitvoering van de opdracht ook nagaat of alle verplichtingen worden nageleefd.

  Vragen - ondersteuning

  Voor vrijblijvend advies of bijkomende vragen kan je terecht bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten.