chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Meubilair

  De productgroep meubilair is een erg diverse productgroep die een heel verscheiden gamma van producten omvat. Onder meer buiten en binnen meubilair, zitmeubilair, opbergmeubilair en werktafels vallen onder het toepassingsgebied. Tal van materialen worden in meubilair verwerkt, waardoor het verduurzamen van deze productgroep de nodige aandacht vereist. Door het opnemen van de passende duurzaamheidscriteria in het bestek, kan je de meeste meubels, mits een beperkte inspanning, evenwel op een juridisch veilige manier duurzaam aankopen.

  Productfiche meubilair

  De Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (PODDO) stelde in samenwerking met de Vlaamse overheid een productfiche op voor het duurzaam aankopen van meubilair. De ‘fiche Meubelen’ bevat de nodige informatie en modelbepalingen om uw aankoop van meubilair op een eenvoudige en juridisch veilige manier te verduurzamen. In principe zijn de criteria van de fiche van toepassing op alle aankopen van meubilair.

  Aandachtspunten bij de productfiche

  Uiteraard worden niet alle soorten materiaal in elke soort meubels verwerkt, waardoor niet alle criteria in elk bestek voor de aankoop van meubilair kunnen verwerkt worden. Je dient dan ook kort na te gaan of de opname van een bepaald criterium wel nuttig is voor een bepaalde aankoop van meubilair. Indien je met een overheidsopdracht metalen opbergrekken wenst aan te kopen, spreekt het bijvoorbeeld voor zich dat het zinloos is om de criteria betreffende textiel en vulling in het bestek op te nemen.  

  Op basis van de ervaring die binnen de Vlaamse overheid al bestaat omtrent het aankopen van meubilair en intensief contact met o.a. de sector, stelt de Vlaamse overheid ook voor om onderstaande criteria anders te omschrijven dan in de productfiche Meubelen. De criteria blijven in de geest wel dezelfde.

  Duurzaam ontgonnen hout en plaatmateriaal (criterium 1 onder technische specificaties)

  Het in het meubilair verwerkte hout of houten plaatmateriaal moet afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen of bestaat uit gerecycleerd hout, of een combinatie van beide.

  Verpakkingsmateriaal (criterium 6 onder technische specificaties)

  Betreffende de eventuele verpakking van het meubilair gelden volgende vereisten:

  • De hoeveelheid verpakking wordt zoveel mogelijk beperkt
  • Verpakkingen zijn ofwel herbruikbaar, of bestaan (gedeeltelijk of volledig indien papier en karton) uit gerecycleerd materiaal en/of materialen afkomstig uit hernieuwbare bronnen
  • Alle verpakkingsmaterialen zijn eenvoudig met de hand te scheiden in recycleerbare delen van één materiaal (bijv. karton, papier, kunststof, textiel)

  Aanvullende info: marktinformatie, tips, valkuilen

  Het Facilitair Bedrijf voorziet in een aantal raamovereenkomsten voor de aankoop van diverse soorten meubilair. De raamovereenkomsten zijn opengesteld voor een behoorlijk aantal entiteiten van de Vlaamse overheid. Heel wat entiteiten maken dan ook al gebruik van deze raamovereenkomsten. Indien jouw entiteit niet afneemt van het contract en je wenst na te gaan of de raamovereenkomst is opengesteld voor jouw entiteit, kan je contact opnemen met het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten (zie verder ‘vragen – ondersteuning’).

  Wat betreft de eventuele vulling van het meubilair, geef je -indien deze voor jouw opdracht voorradig is op de markt- best de voorkeur aan een latex-vulling. Latex-vulling is duurzamer dan een vulling die bestaat uit PUR. Een maximale verduurzaming kan je bekomen door verder te vereisen dat het moet gaan om natuurlijke latex (op die manier sluit je de minder duurzame chemische latex uit).

  Aankopers kunnen bijkomend ook inspiratie halen uit de GPP-criteriaset voor de productgroep meubilair die werd gepubliceerd op de GPP-website van de Europese Commissie.

  Verdere informatie en meer specifieke criteria voor kantoormeubilair en straatmeubilair kan je ook vinden in de in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgestelde criteria voor de duurzame aankoop van deze subproductgroepen.

  Nederlandse criteria voor kantoormeubilair

  Specifieke criteria voor straatmeubilair

  Vragen - ondersteuning

  Voor vrijblijvend advies of bijkomende vragen kan je terecht bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten

  Monitoring

  De Vlaamse overheid heeft zichzelf in het kader van het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachtenen het meerjarenprogramma ‘Slagkrachtige overheid’ de doelstelling gesteld om 100% duurzaam aan te kopen tegen 2020. De Vlaamse overheid merkt een opdracht voor meubilair pas als duurzaam aan wanneer de criteria in verband met het plaatmateriaal, de emissies van de panelen, het textiel en de vulling in het bestek zijn opgenomen. Indien de opname van een bepaald criterium niet nuttig is in het kader van de concrete opdracht, hoef je dit niet in het bestek op te nemen. In dat geval zal het niet opnemen van het criterium uiteraard niet leiden tot het aanmerken van de opdracht als niet-duurzaam. In het kader van de monitoring duurzame overheidsopdrachten die nagaat in welke mate de Vlaamse overheid reeds duurzaam aankoopt, zal gevraagd worden of jouw overheidsopdrachten voor meubilair deze criteria bevatten. Als aankoper van de Vlaamse overheid doe je er daarom goed aan om te registreren of een opdracht voor meubilair al dan niet de essentiële duurzaamheidscriteria bevat (cf. beslissing van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 VR PV 2011/19).

  Essentiële duurzaamheidscriteria waarop wordt gemonitord