chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  MVI-criteriatool

  De Vlaamse overheid onderzoekt een mogelijke samenwerking met de Nederlandse Rijksoverheid voor het ontwikkelen, actualiseren en publiceren van duurzaamheidscriteria voor overheidsopdrachten. De samenwerking moet leiden tot grotendeels gelijklopende duurzaamheidscriteria voor overheidsopdrachten. Die criteria worden op een dynamische manier op een webplatform aangeboden. Zo zijn ze beschikbaar voor alle aankopers in Vlaanderen die de wetgeving overheidsopdrachten moeten toepassen.

  De Vlaamse overheid gelooft dat deze samenwerking efficiëntieverhogend is voor overheid en stakeholders, o.a. omdat Nederlandstalige aankopers geïnspireerd zullen worden door grotendeels gelijklopende duurzaamheidscriteria, wat moet leiden tot uniformisering in bestekken en een groter hefboomeffect op de markt, en omdat stakeholders slechts in één proces hun insteek hoeven geven.

  Een eventuele samenwerking zal o.a. vertrekken vanaf de in Nederland al bestaande criteria. Voor deze criteria wordt onderzocht of ze bruikbaar zijn in Vlaanderen. Bruikbare criteria zullen verder aangepast worden naar de Vlaamse context, door:

  • Aangepast taalgebruik (bv. Plan van Eisen → Bestek)
  • Aangepaste verwijzingen naar wetgeving en beleid
  • Toevoeging van interessante Vlaamse initiatieven (bv. toevoeging Recupel-systeem voor cluster ‘Automatisering en telecommunicatie’)

  Een criterium kan mogelijk ook niet-bruikbaar zijn omdat het beleid of de regelgeving in Nederland anders is dan in Vlaanderen. Dat is bv. het geval voor het criterium m.b.t. het Nederlandse biobased eenmalige koffiebekers voor drankautomaten, waar onze Vlaamse regelgeving net het gebruik van eenmalige bekers door overheden inperkt. Een criterium kan ook niet-bruikbaar zijn omdat onze Vlaamse markt zich heel anders organiseerde dan de Nederlandse markt.

  Geef je opmerkingen door

  Veelgestelde vragen

  Hoe opmerkingen indienen?

  Je kan op twee manieren opmerkingen indienen:

  • Stuur je opmerkingen per e-mail naar duurzaamaanbesteden@vlaanderen.be. Dit kan zowel voor algemene opmerkingen als voor opmerkingen bij specifieke bestaande criteria.
  • Maak je opmerking via de feedbackknop bij elk criterium op de Nederlandse MVI-criteriatool. Van 1 juni tot 15 juli 2021 vind je deze feedbackknop bij elk criterium in de clusters ‘Kantoorfaciliteiten en diensten’, ‘Automatisering en telecommunicatie’ en ‘Transport en vervoer’. Van 15 augustus 2021 tot 30 september 2021 zal de knop beschikbaar zijn bij elk criterium in de clusters ‘GWW’ (Grond-, Weg- en Waterbouw), ‘Kantoorgebouwen’* en ‘Energie’.

  * Zie ‘Zal de Vlaamse overheid alle Nederlandse criteria(sets) overnemen?’

  Zal de Vlaamse overheid alle Nederlandse criteria(sets) overnemen?

  Op dit moment wordt een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland onderzocht. Op basis van de reacties zal niet enkel beslist worden over de samenwerking zelf, maar ook over de productgroepen waarrond samengewerkt zal worden en op welke termijn die samenwerking opgestart wordt. Daarom is jouw insteek, op basis van je ervaringen als aankoper, kennis over de markt … erg belangrijk!

  De Vlaamse overheid zal in een eerste samenwerkingsjaar zeker geen gezamenlijke criteria ontwikkelen voor:

  • De productgroepen ‘Nieuwbouw’, ‘Renovatie’ en ‘Huur en aankoop’ (cluster ‘Kantoorgebouwen’)
  • De Vlaamse overheid zal voor deze productgroepen de ‘duurzaamheidsmeter GRO’ naar voor schuiven.
  • De productgroep ‘Sloop’ (cluster ‘Kantoorgebouwen’)
  • Voor de productgroep ‘Sloop’ loopt in Vlaanderen momenteel een project rond de totstandkoming van een standaardbestek en (voorbeeld) gunningscriteria. De mogelijkheden rond de productgroep ‘Sloop’ zullen pas na afloop van dit project onderzocht worden.

  Om deze redenen zal de MVI-criteriatool voor deze productgroepen op geen enkel moment in 2021 een feedbackknop bij de criteria tonen.

  De Vlaamse overheid kan ook binnen een criteriaset specifieke criteria niet overnemen, of criteria toevoegen. Bv.:

  Wat met Vlaamse instrumenten voor duurzame overheidsopdrachten?

  De consultatieronde in de zomer van 2021 focust zich op het principe van samenwerking op zich, en de Nederlandse criteria. We kozen deze focus omdat de Vlaamse stakeholders nog nooit eerder hun mening over deze Nederlandse criteria konden geven.

  De Vlaamse overheid en Nederlandse Rijksoverheid zullen echter ook bekijken waar Vlaamse criteria en instrumenten de samenwerking kunnen versterken. Denk bv. aan de Vlaamse voorbeeldcriteria m.b.t. F-gassen in koelapparatuur, airco's en warmtepompen, waarover de MVI-criteria momenteel nog weinig zeggen of het LCC-instrument binnenverlichting kantoorgebouwen dat de Vlaamse overheid ontwikkelde.

  Hoe zal het webplatform met criteria eruit zien?

  De bestaande Nederlandse MVI-criteriatool geeft je een goed beeld over hoe het Vlaamse webplatform met duurzaamheidscriteria eruit zal zien en werken. De Nederlandse MVI-criteriatool en het Vlaamse webplatform zullen immers dezelfde systematiek en techniek hanteren, waarbij het uitzicht, de productgroepen en de criteria op basis van je landkeuze verschillen. Een Vlaamse aankoper zal dan ook het vertrouwde logo en huisstijl kleurschema van de Vlaamse overheid zien.

  Hoe zullen Vlaamse stakeholders betrokken worden bij het proces?

  Vlaamse en Nederlandse stakeholders zullen op eenzelfde wijze betrokken worden bij het proces.

  Tijdens de jaarlijkse actualisatieperiode kunnen zowel Vlaamse als Nederlandse stakeholders opmerkingen geven over de criteria. De opmerkingen die zo verzameld worden, worden meegenomen in de jaarlijkse actualisatie of kunnen aanleiding geven tot een grootschalige wijziging. De Vlaamse overheid en Nederlandse Rijksoverheid beslissen elk jaar samen over de productgroepen en criteria die grondig herzien zullen worden. Tot slot kunnen er ook criteria voor volledig nieuwe productgroepen ontwikkeld worden. Ook hierbij zal een goed gewogen selectie van Vlaamse en Nederlands stakeholders (o.a. via hun federaties) de kans krijgen om in enkele feedbackrondes opmerkingen te geven.

  Hoe vaak worden de criteria geactualiseerd?

  Alle criteria worden jaarlijks (beperkt) geactualiseerd. Dat betekent dat er nagegaan wordt of bv. linken of verwijzingen naar wetgeving en beleidsinitiatieven geactualiseerd moeten worden, drempels die steunen op achterliggende bronnen (bv. de GPP-criteria van de Europese Commissie) aangepast moeten worden …

  Daarnaast worden elk jaar enkele productgroepen of specifieke criteria grondig geactualiseerd. Welke criteria / productgroepen dit zijn wordt jaar per jaar vastgelegd, o.a. op basis van de opmerkingen van stakeholders, grote wijzigingen in achterliggende kennis of beleid … Er is geen vaste frequentie voor een grondige herziening per productgroep.

  Heb je toch nog vragen?

  Heb je nog vragen na het lezen van deze informatie en de veelgestelde vragen? Dan kan je die vragen stellen via Microsoft Teams op volgende momenten: